Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 3 december 2021, 13:46 uur -- Afvalbranche
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Hoge temperaturen

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document

In de afvalbranche zijn een tweetal situaties waarin meestal een zo hoge temperatuur heerst dat gezondheidsrisico’s optreden als de ruimte zonder maatregelen wordt betreden. In de eerste plaats is dit het geval bij het werken in de nabijheid van de ovens van afvalenergiecentrales. Langdurige blootstelling komt met name voor bij onderhouds- en revisiewerkzaamheden. Voorbeelden hiervan zijn de steigerbouw in de ketel alsmede het stralen en reinigen van inwendige delen van de ketel en rookgasreinigingkanalen.
Daarnaast vindt compostering plaats onder extreme condities waarbij zowel een hoge luchttemperatuur als een hoge luchtvochtigheid ontstaan. Blootstelling aan hoge temperaturen komt voornamelijk voor wanneer medewerkers bij storingen de installatie betreden om deze te verhelpen. Bij gewoon onderhoud is de bronaanpak mogelijk: afkoelen alvorens de ruimte te betreden.

Beschrijving van het risico 

Blootstelling aan te hoge temperaturen leidt tot problemen met de gezondheid van huiduitslag tot hitteberoerte. Van thermische belasting hebben zelfs jonge mensen en personen met een goede fysieke conditie last. Voor bepaalde risicogroepen zijn hoge temperaturen gevaarlijk. Risicogroepen zijn bijvoorbeeld zwangere vrouwen, mensen met een longaandoening zoals CARA, mensen met een hartaandoening en personen die bepaalde medicijnen gebruiken tegen o.m. hoge bloeddruk.

  • Bij luchttemperaturen vanaf 32 ºC treden de eerste gezondheidsklachten op en gaat het lichaam merkbaar minder goed functioneren: van verminderde concentratie tot hoofdpijn en soms flauwvallen
  • Vanaf circa 35 ºC, bij een luchtvochtigheid van 50% of hoger, lopen werknemers en andere mensen een zeer reële kans op hittestress indien ze grote lichamelijke inspanningen plegen
  • Bij luchttemperaturen van 40 ºC of hoger bestaat een onaanvaardbaar risico voor ernstige gezondheidsproblemen
  • De combinatie van hitte en vocht stelt hoge eisen aan hart en bloedvaten. Gevolgen van te grote hitte kunnen variëren van huidaandoeningen tot een hitteberoerte
  • Door teruglopend concentratievermogen de kans op ongelukken toe. Voor bepaalde beroepen houdt dit grote risico’s in. Risicogroepen: extra last van de warmte kunnen hebben: zwangere vrouwen, mensen met longaandoeningen (CARA), mensen met hartaandoeningen en personen die medicijnen tegen onder meer hoge bloeddruk gebruiken.
Wet en regelgeving 
Meer informatie 

Selecteer in de tabel een maatregel om te bekijken, of maak een selectie voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoMaatregelenArbeidshygiënische Strategie
Hoge temperaturen
Beschrijven hittebelasting en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
 
Bieden goede sanitaire voorzieningenWettelijke verplichting
 
Verbieden roken, drinken en eten tijdens werkWettelijke verplichting
 
Voorlichten over werken onder hoge temperaturenWettelijke verplichting
 
Beheersen werkklimaatTechnische maatregelen
 
Gebruiken hulpmiddelen voor werken op afstandTechnische maatregelen
 
Aanbieden PAGO hoge temperaturenOrganisatorische maatregelen
 
Bieden drinken en zoutOrganisatorische maatregelen
 
Dragen werkkleding winterweer op bedrijfsterreinOrganisatorische maatregelen
 
Dragen werkkleding zomerweer op bedrijfsterreinOrganisatorische maatregelen
 
Opstellen bhv-planOrganisatorische maatregelen
 
Opstellen en volgen protocol veilig betredenOrganisatorische maatregelen
 
Toepassen proceduresOrganisatorische maatregelen
 
Vastleggen en volgen werkwijze gebaseerd op WBGT - metingOrganisatorische maatregelen
 
Voorkomen aanraking hete oppervlaktenOrganisatorische maatregelen
MaatregelenArbeidshygiënische Strategie
Risico Hoge temperaturen
Beschrijven hittebelasting en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
Bieden goede sanitaire voorzieningenWettelijke verplichting
Verbieden roken, drinken en eten tijdens werkWettelijke verplichting
Voorlichten over werken onder hoge temperaturenWettelijke verplichting
Beheersen werkklimaatTechnische maatregelen
Gebruiken hulpmiddelen voor werken op afstandTechnische maatregelen
Aanbieden PAGO hoge temperaturenOrganisatorische maatregelen
Bieden drinken en zoutOrganisatorische maatregelen
Dragen werkkleding winterweer op bedrijfsterreinOrganisatorische maatregelen
Dragen werkkleding zomerweer op bedrijfsterreinOrganisatorische maatregelen
Opstellen bhv-planOrganisatorische maatregelen
Opstellen en volgen protocol veilig betredenOrganisatorische maatregelen
Toepassen proceduresOrganisatorische maatregelen
Vastleggen en volgen werkwijze gebaseerd op WBGT - metingOrganisatorische maatregelen
Voorkomen aanraking hete oppervlaktenOrganisatorische maatregelen