Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 27 juli 2018, 13:21 uur -- Afvalbranche
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Beschrijving van de maatregel 

Algemeen

Het voorschrijven van persoonlijke beschermingsmiddelen is de laatste stap in de arbeidshygiënische strategie. Dit gebeurt alleen als geen andere mogelijkheden bestaan om risico’s van blootstelling voldoende te verminderen. Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen is gebaseerd op de RI&E of een TRA, taak-risico-analyse.

Bij het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen gelden specifieke regels (zie ook Aanbieden persoonlijke beschermingsmiddelen), zoals instructie over het gebruik ervan en toezicht daar op. Ook dient altijd voorlichting te worden gegeven over de wijze waarop persoonlijke beschermingsmiddelen moeten worden gebruikt. Belangrijk is dat op de locatie een overzicht aanwezig is van gebruikte chemicaliën, de specifieke benodigde PBM’s zoals vastgelegd in documentatie zoals de werkplekinstructiekaart (WIK), Veiligheidsinformatieblad (VIB) of in het engels de Safety Data Sheet (SDS, voorheen als MSDS aangeduid) en een verwoording in gerichte instructies die op de locatie van gebruik aanwezig is.

Bescherming bij specifieke risico's

Voor een aantal arborisico's in de afvalbranche zijn specifieke persoonlijke beschermingsmiddelen nodig:

Beoogd effect 

Bij gebrek aan afdoende andere maatregelen dienen persoonlijke beschermingsmiddelen te worden gebruikt om blootstelling of letsel te voorkomen.

Meer informatie