Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
18 november 2018, 11:30 uur
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Vallende en wegschietende voorwerpen

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Beschrijving van de risicogroep 

Het werken met of nabij containers brengt het gevaar met zich mee dat voorwerpen vallen of wegschieten. Zo kunnen losslingerende kettingen en vallend afval vanuit de containers letsel veroorzaken of kan wegschietend afval bij het persen medewerkers raken. Dit kan ook gebeuren als afval van hoogte valt bijvoorbeeld bij storten in bunkers of containers. Verder kunnen met name in afvalenergiecentrales voorwerpen van hoogte vallen.

Bij het reinigen van (hoofd)riolen doet zich het risico voor van een terugkomende slang (terugslag) met spuitkop uit de put. Als dit gebeurt, ontstaat een onveilige situatie voor de bedienende machinist, de andere reiniger(s) van het riool en eventuele omstanders.
Risico's 
Bij vallende en wegschietende voorwerpen valt ondermeer te denken aan voorwerpen die vanaf hoogte vallen, hijswerk, containerdeuren die onder spanning staan en/of voorzien zijn van slecht hang- en sluitwerk en terugslag van de spuitkop bij rioleringsbeheer..
Meer informatie 
  • Analyse van ongevallen in de afvalsector 1998-2009, RIVM

Selecteer in de tabel een maatregel om te bekijken, of maak een selectie voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoMaatregelenArbeidshygiënische Strategie
Afzetcontainers
Beschrijven vallende en wegschietende voorwerpen en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
 
Geven werkinstructie deur van afzetcontainer veilig openenWettelijke verplichting
 
Voorlichten over vallende en wegschietende voorwerpenWettelijke verplichting
 
Stellen eisen aan afzetcontainersBronmaatregelen
 
Gebruiken veiligheidsschoeisel, handschoenen en veiligheidshelmPersoonlijke beschermingsmiddelen
Hijswerkzaamheden
Beschrijven vallende en wegschietende voorwerpen en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
 
Geven werkinstructie hijsen en aanslaan van hijslastWettelijke verplichting
 
Uitvoeren hijswerk door opgeleid personeelWettelijke verplichting
 
Voorlichten over vallende en wegschietende voorwerpenWettelijke verplichting
 
Werken volgens regels (mobiele) kranenWettelijke verplichting
 
Veilig gebruiken van hijsblokkenTechnische maatregelen
 
Gebruiken gekeurde arbeidsmiddelenOrganisatorische maatregelen
 
Toepassen werkvergunningOrganisatorische maatregelen
 
Voorkómen vallende voorwerpenOrganisatorische maatregelen
Vallende en wegschietende voorwerpen
Beschrijven vallende en wegschietende voorwerpen en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
 
Voorlichten over persoonlijke beschermingsmiddelenWettelijke verplichting
 
Voorlichten over vallende en wegschietende voorwerpenWettelijke verplichting
 
Opruimen werkplekkenOrganisatorische maatregelen
 
Aanbieden persoonlijke beschermingsmiddelenPersoonlijke beschermingsmiddelen
 
Gebruiken veiligheidsschoeisel, handschoenen en veiligheidshelmPersoonlijke beschermingsmiddelen
MaatregelenArbeidshygiënische Strategie
Risico Afzetcontainers
Beschrijven vallende en wegschietende voorwerpen en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
Geven werkinstructie deur van afzetcontainer veilig openenWettelijke verplichting
Voorlichten over vallende en wegschietende voorwerpenWettelijke verplichting
Stellen eisen aan afzetcontainersBronmaatregelen
Gebruiken veiligheidsschoeisel, handschoenen en veiligheidshelmPersoonlijke beschermingsmiddelen
Risico Hijswerkzaamheden
Beschrijven vallende en wegschietende voorwerpen en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
Geven werkinstructie hijsen en aanslaan van hijslastWettelijke verplichting
Uitvoeren hijswerk door opgeleid personeelWettelijke verplichting
Voorlichten over vallende en wegschietende voorwerpenWettelijke verplichting
Werken volgens regels (mobiele) kranenWettelijke verplichting
Veilig gebruiken van hijsblokkenTechnische maatregelen
Gebruiken gekeurde arbeidsmiddelenOrganisatorische maatregelen
Toepassen werkvergunningOrganisatorische maatregelen
Voorkómen vallende voorwerpenOrganisatorische maatregelen
Risico Vallende en wegschietende voorwerpen
Beschrijven vallende en wegschietende voorwerpen en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
Voorlichten over persoonlijke beschermingsmiddelenWettelijke verplichting
Voorlichten over vallende en wegschietende voorwerpenWettelijke verplichting
Opruimen werkplekkenOrganisatorische maatregelen
Aanbieden persoonlijke beschermingsmiddelenPersoonlijke beschermingsmiddelen
Gebruiken veiligheidsschoeisel, handschoenen en veiligheidshelmPersoonlijke beschermingsmiddelen