Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
In ontwikkeling

Beheren Openbare Ruimte

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document

In dit deel van de Arbocatalogus staan de risico’s beschreven die bij het beheren van de openbare ruimte voorkomen. Verder staan er de maatregelen om de risico's te voorkomen, te verminderen of te beheersen. Daarbij is er onderscheid in de volgende subactiviteiten:

  • werken in het groen
  • werken op het grijs
  • werken aan het blauw

Bij de activiteit Beheren Openbare Ruimte behoren de volgende werkzaamheden:

Omschrijving van de activiteit 

Bij het beheren van de openbare ruimte worden per subactiviteit verschillende soorten werkzaamheden uitgevoerd. Sommige vinden incidenteel plaats en andere structureel. Veel werkzaamheden zijn planmatig, andere worden ad-hoc opgepakt en uitgevoerd op basis van vooraf overeengekomen kwaliteitsafspraken. Enkele soorten werkzaamheden plaats in twee of meer subactiviteiten; bijvoorbeeld zwerfafval opruimen gebeurt in het groen, op de verharding en uit het water.

Risico's 

Bij het beheren van de openbare ruimte zijn gevaren aanwezig, die mogelijk een risico vormen. De gevaren zijn in de linker kolom, per activiteit te vinden of met de zoekfuncties in de rechterkolom. Door het risico aan te klikken kom je bij de maatregelen om deze risico's te voorkomen, weg te nemen, te verminderen of te beheersen.

Een risico is een gevaar dat in een bepaalde mate aanwezig is en met een zekere waarschijnlijkheid tot hinder, effect op de gezondheid, verzuim, letsel of de dood kan leiden. Indien blijkt dat een risico in het bedrijf aanwezig is, dan moet de maatregel uit deze arbocatalogus worden genomen. Een beschreven maatregel mag worden vervangen door een andere maatregel op voorwaarde dat die minimaal tot hetzelfde beschermingsniveau leidt. Bovendien is het verplicht om maatregelen te nemen in de volgorde van de zogenoemde arbeidshygiënische strategie, te weten:

  1. bronmaatregelen
  2. technische maatregelen
  3. organisatorische maatregelen
  4. persoonlijke beschermingsmiddelen

Pas als er geen geschikte bronmaatregelen zijn, is het toegestaan technische maatregelen toe te passen. Als technische maatregelen onvoldoende bescherming bieden dan worden organisatorische maatregelen genomen. Pas als laatste redmiddel worden persoonlijke beschermingsmiddelen toegepast.

Bij deze activiteit vindt u een aantal risicogroepen met gevaren die medewerkers lopen. Door het gevaar aan te klikken komt u bij de maatregelen om de risico's in het bedrijf te voorkomen of te beperken.

randomness