Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 6 januari 2022, 22:30 uur -- Afvalbranche
Geldig tot: 
15 december 2026
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Man-made minerale vezels

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Beschrijving van het risico 

Inspectie SZW heeft dit onderdeel goedgekeurd tot uiterlijk 15 december 2026.

Er zijn twee groepen minerale vezels, namelijk:

 1. vezels die van nature voorkomen zoals de verschillende soorten asbest, en
 2. vezels die de mens maakt uit minerale grondstoffen zoals gesteenten, in het Engels de zogenoemde man-made-mineral-fibers (MMMF). De risico's van asbestvezels zijn elders uitgebreid behandeld en hieronder komen alleen de risico's van de niet-natuurlijke minerale vezels aan de orde.

Minerale wolvezels komen vrij bij het bewerken van materiaal zoals glaswol, steenwol en superfijne glasvezels. Deze vezels kunnen op de huid of in de ogen komen. Ze kunnen ook worden ingeademd. De belangrijkste klachten die na aanraking met minerale vezels zoals steenwol en glaswol kunnen voorkomen zijn:

 • Huidirritatie: de irritatie ontstaat door minuscule wondjes doordat vezels in de huid prikken. Daardoor wordt de huid gevoeliger voor infecties en chemicaliën waarmee de huid in aanraking komt. In eerste instantie ontstaat (soms heftige) jeuk. Die jeuk is meestal de volgende dag weer verdwenen.
 • Irritatie van de ogen; door in de ogen te wrijven nemen de klachten toe.
 • Irritatie van de luchtwegen en de longen.

Sommige minerale vezels zoals vuurvaste keramische vezels, hebben kankerverwekkende eigenschappen.

Ook asbest bestaat uit kankerverwekkende minerale vezels waarvan de risico's elders in de arbocatalogus uitgebreid zijn beschreven; zie het risico Asbesthoudend afval.

Wet- en regelgeving 

Verplichte maatregelen

Bij het verwerken van minerale vezels is het noodzakelijk de volgende maatregelen te nemen.

Alle wettelijke verplichte maatregelen

 • Beschrijven gevaarlijke stoffen en maatregelen in RI&E
 • Voorlichten over irriterend stof

Alle bronmaatregelen

 • Vermijden stof aan de bron

Alle technische maatregelen

 • Bieden goede sanitaire voorzieningen
 • Beperken van stofverspreiding
 • Treffen voorzieningen bedrijfshulpverlening
 • Ventileren hallen

Indien bovenstaande technische maatregelen de blootstelling onvoldoende beperken dan de één van de volgende maatregelen toepassen.

 • Gebruiken overdrukcabine op mobiele arbeidsmiddelen
 • Toepassen sorteercabine

Alle organisatorische maatregelen

 • Minimaliseren aantal blootgestelde werknemers
 • Verbieden roken, drinken en eten tijdens werk
 • Gebruiken werkkleding

Indien er ná het nemen van alle bovenstaande maatregelen volgens de RI&E toch nog risico op blootstelling is, zijn alle maatregelen in de categorie Persoonlijke beschermingsmiddelen van toepassing.

Alle persoonlijke beschermingsmiddelen

 • Voorlichten over persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Aanbieden persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Gebruiken adembescherming stofblootstelling
 • Gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen
Wet en regelgeving 
Meer informatie 

Selecteer in de tabel een maatregel om te bekijken, of maak een selectie voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoMaatregelenArbeidshygiënische Strategie
Man-made minerale vezels
Beschrijven gevaarlijke stoffen en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
 
Bieden goede sanitaire voorzieningenWettelijke verplichting
 
Geven werkinstructieWettelijke verplichting
 
Verbieden roken, drinken en eten tijdens werkWettelijke verplichting
 
Voorlichten over irriterend stofWettelijke verplichting
 
Voorlichten over persoonlijke beschermingsmiddelenWettelijke verplichting
 
Vermijden stof aan de bronBronmaatregelen
 
Beperken stofverspreidingTechnische maatregelen
 
Gebruiken overdrukcabine op mobiele arbeidsmiddelenTechnische maatregelen
 
Toepassen sorteercabineTechnische maatregelen
 
Treffen voorzieningen voor bedrijfshulpverleningTechnische maatregelen
 
Ventileren hallenTechnische maatregelen
 
Gebruiken werkkledingOrganisatorische maatregelen
 
Minimaliseren blootstelling werknemersOrganisatorische maatregelen
 
Aanbieden persoonlijke beschermingsmiddelenPersoonlijke beschermingsmiddelen
 
Gebruiken adembescherming stofblootstellingPersoonlijke beschermingsmiddelen
 
Gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelenPersoonlijke beschermingsmiddelen
MaatregelenArbeidshygiënische Strategie
Risico Man-made minerale vezels
Beschrijven gevaarlijke stoffen en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
Bieden goede sanitaire voorzieningenWettelijke verplichting
Geven werkinstructieWettelijke verplichting
Verbieden roken, drinken en eten tijdens werkWettelijke verplichting
Voorlichten over irriterend stofWettelijke verplichting
Voorlichten over persoonlijke beschermingsmiddelenWettelijke verplichting
Vermijden stof aan de bronBronmaatregelen
Beperken stofverspreidingTechnische maatregelen
Gebruiken overdrukcabine op mobiele arbeidsmiddelenTechnische maatregelen
Toepassen sorteercabineTechnische maatregelen
Treffen voorzieningen voor bedrijfshulpverleningTechnische maatregelen
Ventileren hallenTechnische maatregelen
Gebruiken werkkledingOrganisatorische maatregelen
Minimaliseren blootstelling werknemersOrganisatorische maatregelen
Aanbieden persoonlijke beschermingsmiddelenPersoonlijke beschermingsmiddelen
Gebruiken adembescherming stofblootstellingPersoonlijke beschermingsmiddelen
Gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelenPersoonlijke beschermingsmiddelen