Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Verminderen van DME-blootstelling in werkplaats

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document

Deze maatregel heeft betrekking op situatie 3 namelijk:

Diesel aangedreven voertuigen met een Euro 3 motor of lager of Stage 1, 2 of 3a of Tier 1, 2 of 3 motor zonder effectief roetfilter of ontregelde motoren Euro 4, 5, EEV, Stage 2 en 3a of Tier 2 en 3 rijden op eigen kracht de onderhoudswerkplaats in en uit.
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Bronmaatregelen
Beschrijving van de maatregel 
Er dient één maatregel gekozen te worden uit de onderstaande twee maatregelen.

Maatregel bronaanpak

  • Er is een rechtstreekse afvoer van de uitlaatgassen door middel van een afvoerslang op de uitlaat.

Maatregel conform de stand der techniek

  • De diesel aangedreven bestelwagen, vrachtwagen, sorteerkraan of shovel wordt tijdelijk voorzien van een effectief roetfilter.
Beoogd effect 

Met deze technische maatregel wordt de blootstelling aan dieselmotoremissie vermeden of verminderd.