Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 9 februari 2023, 14:58 uur -- Afvalbranche
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Voorlichten over prikken en snijden

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Wettelijke verplichting
Beschrijving van de maatregel 

Volgens de Arbowet moet voorlichting en onderricht over de gevolgen van prikken en snijden worden gegeven. De voorlichting en het onderricht worden geactualiseerd indien gewijzigde omstandigheden hiertoe aanleiding geven. Vanwege het gevaar voor het oplopen van een infectieziekte door prikken of snijden is het verplicht medewerkers:

  • kennis te geven van de mogelijke gevolgen van prik- en snij-incidenten
  • bewust te maken van situaties waarin prik- en snij-incidenten zich kunnen voordoen
  • kennis te geven over de manieren waarop incidenten worden voorkomen
  • te instrueren over hygiënische voorschriften
  • het dragen van werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen
  • in staat te stellen effectief te handelen als zich toch een prik- of snij-incident voordoet

Voorlichting en onderricht over het gevaar van prikken en snijden wordt regelmatig herhaald en in ieder geval als zich een incident heeft voorgedaan of als de omstandigheden zijn gewijzigd. Werknemers zijn wettelijk verplicht om aan de aangeboden voorlichting deel te nemen.

Beoogd effect 

Voorlichting en onderricht is een wettelijke verplichting die gericht is op effectief gedrag van werknemers om het gevaar van besmetting met infectieziekten door een prik- of snij-incident te vermijden of te beperken.

Meer informatie 
Wet- en regelgeving 
  • Artikel 8 Arbowet inzake Voorlichting en onderricht
  • Artikel 4.102 Arbobesluit inzake Voorlichting en onderricht
randomness