Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 22 september 2015, 19:50 uur -- Dandeman
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Nemen brandpreventiemaatregelen heet werk

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Organisatorische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

Laswerkzaamheden verhogen het risico van brand. In ieder geval zijn de normale brandpreventiemaatregelen nodig. Afhankelijk van de situatie zijn extra maatregelen nodig. Zo wordt bijvoorbeeld in een brandgevaarlijke situatie, waarbij brandgevaarlijke materialen niet zijn weg te nemen, een lasdeken gebruikt.

Beoogd effect 

Doel van deze organisatorische maatregelen is te voorkomen dat brand ontstaat en te zorgen dat de gevolgen beperkt blijven, mocht toch brand ontstaan.