Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 19 februari 2021, 17:04 uur -- Afvalbranche
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Afstemmen route op formaat containers

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Organisatorische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

Bij de vaststelling van de routes van de kraakperswagens dient rekening gehouden te worden met de rolcontainers die geledigd moeten worden. Daarbij gaat het om de afmetingen en de inhoud. Grotere en kleinere rolcontainers moeten zoveel als mogelijk worden afgewisseld in een route. Een route van een kraakperswagen mag niet gedurende de hele dag uitsluitend bestaan uit het ledigen van 2500 liter en grotere rolcontainers. 5000 liter containers dienen dusdanig opgesteld te zijn dat deze door de kraakperswagen middels het beladingssysteem geladen kunnen worden.

Beoogd effect 

Met deze organisatorische maatregel wordt beoogd de fysieke belasting te beperken en over de dag te verdelen.

randomness