Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Afstemmen route op formaat containers

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Organisatorische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

Bij de vaststelling van de routes van de kraakperswagens dient rekening gehouden te worden met de rolcontainers die geledigd moeten worden. Daarbij gaat het om de afmetingen en de inhoud. Grotere en kleinere rolcontainers moeten zoveel als mogelijk worden afgewisseld in een route, een route van een kraakperswagen mag niet gedurende de hele dag uitsluitend bestaan uit het ledigen van 2500 liter en grotere rolcontainers.

Beoogd effect 

Beoogd wordt de fysieke last te beperken en over de dag te verdelen.

randomness