Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 9 februari 2023, 15:24 uur -- Afvalbranche
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Voorlichten over werken onder hoge temperaturen

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Wettelijke verplichting
Beschrijving van de maatregel 

Bij de voorlichting over werken onder hoge temperaturen wordt tenminste aandacht besteed aan het volgende:

  • de risico’s van werken onder hoge temperaturen en herkenning van de tekens en de symptomen van thermische belasting 
  • het feit dat herkenning van de eigen oververhitting lastig is en het opzetten van een collectief systeem opdat collegae elkaar daarbij ondersteunen 
  • de maatregelen die worden genomen om de risico’s te beperken
  • de noodzaak dat werknemers voeding gebruiken dat voldoende zout bevat, met name wanneer ze acclimatiseren aan een ‘warme arbeidstaak’ 

Voorlichting en onderricht over het werken onder hoge temperaturen wordt regelmatig herhaald en in ieder geval als een ongebruikelijke situatie aanstaande is, als zich een incident heeft voorgedaan of als de omstandigheden zijn gewijzigd.
Werknemers zijn wettelijk verplicht om aan de aangeboden voorlichting deel te nemen.

Beoogd effect 

Oogmerk van voorlichting is dat medewerkers weten wat zij moeten doen om veilig te werken. Het betreft een wettelijke verplichting.

Meer informatie