Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 18 mei 2022, 14:05 uur -- Afvalbranche

Verplaatsen 1100 liter rolcontainers huish. afval

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Geldig tot: 
18 mei 2022
Beschrijving van het risico 

Bij het inzamelen van afval worden 1100 liter rolcontainers verplaatst. Deze worden vaak gebruikt voor bedrijfsafval. Soms worden ze ook in woonwijken gebruikt voor huishoudelijk afval, bijvoorbeeld bij flats.
Bij het voortduwen of achter zich aantrekken van voorwerpen, zoals containers, kan overmatige belasting optreden. Hierbij moet niet alleen gelet worden op gewicht en afmetingen van de last, maar ook op de aard van de ondergrond, de kwaliteit van de wielen en aanwezigheid van een helling. Daarnaast spelen ook factoren van degene die het werk uitvoert een rol, zoals lichaamafmetingen, kracht en ervaring.
De containers zijn vaak zwaarder dan het toegestane maximale gewicht. Bovendien zijn de containers slecht te verplaatsen als de wielen in slechte staat van onderhoud zijn.

Belangrijke mededeling

Tot 18 mei 2022 stond op deze webpagina een getoetste uitwerking van het gevaar 'Verplaatsen van 1100 liter rolcontainers huishoudelijk afval' met daaraan gekoppeld een aantal beheersmaatregelen om de impact van dit gevaar tot een aanvaardbaar niveau in te perken. Op dit moment ontbreekt een uitwerking op deze pagina, omdat er geen geactualiseerde of getoetste versie voor dit onderdeel beschikbaar is.

Ieder onderdeel binnen de Arbocatalogus Afvalbranche dient minimaal iedere 6 jaar geëvalueerd te worden op actualiteit, stand van de wetenschap en techniek, en volledigheid. Na overeenstemming tussen werkgevers en werknemers toetst de Nederlandse Arbeidsinspectie het onderdeel. Nu getoetste beheersmaatregelen in de arbocatalogus ontbreken, is iedere werkgever wettelijk verplicht om zelf beheersmaatregelen vast te stellen.

Voor meer informatie over dit onderdeel:

  • de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) van het bedrijf
  • algemene, openbare informatiebronnen over dit onderwerp
Wet- en regelgeving 

Arbeidsomstandighedenwet 

  • Artikel 5 Arbowet inzake Risico-inventarisatie en -evaluatie 
  • Artikel 8 Arbowet inzake Voorlichting en onderricht

Arbeidsomstandighedenbesluit en -regeling

  • Afdeling 1 van hoofdstuk 5 Arbobesluit inzake Fysieke belasting (art. 5.1 t/m 5.6)

Overige regelgeving, normen, richtlijnen en dergelijke

Selecteer in de tabel een maatregel om te bekijken, of maak een selectie voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoMaatregelenArbeidshygiënische Strategie
Verplaatsen 1100 liter rolcontainers huish. afval
Beschrijven fysieke belasting en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
 
Geven werkinstructieWettelijke verplichting
 
Voorlichten over tillen en dragenWettelijke verplichting
 
Stellen eisen aan voertuigen en containersBronmaatregelen
 
Aanbieden PAGO fysieke belastingOrganisatorische maatregelen
 
Gebruiken hulpmiddelen bij duwen en trekkenOrganisatorische maatregelen
 
Maken afspraken over aanbieden en verpakken afvalOrganisatorische maatregelen
 
Maken afspraken voor melden onveilige situaties, gebreken en misstandenOrganisatorische maatregelen
 
Onderhouden rolcontainersOrganisatorische maatregelen
MaatregelenArbeidshygiënische Strategie
Risico Verplaatsen 1100 liter rolcontainers huish. afval
Beschrijven fysieke belasting en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
Geven werkinstructieWettelijke verplichting
Voorlichten over tillen en dragenWettelijke verplichting
Stellen eisen aan voertuigen en containersBronmaatregelen
Aanbieden PAGO fysieke belastingOrganisatorische maatregelen
Gebruiken hulpmiddelen bij duwen en trekkenOrganisatorische maatregelen
Maken afspraken over aanbieden en verpakken afvalOrganisatorische maatregelen
Maken afspraken voor melden onveilige situaties, gebreken en misstandenOrganisatorische maatregelen
Onderhouden rolcontainersOrganisatorische maatregelen