Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 3 december 2021, 13:58 uur -- Afvalbranche
Beschrijving van het risico 

Huishoudelijk gevaarlijk afval (KGA = klein gevaarlijk afval) wordt huis-aan-huis met de chemokar of via de milieustraat ingezameld. Bij dit onderdeel van de arbocatalogus behandelen we de inzameling via de Milieustraat waar ook klein chemisch afval (KCA) uit bedrijven wordt gebracht. De inzameling van klein gevaarlijk afval met de chemokar wordt elders in de arbocatalogus beschreven.

Bij het inzamelen van KGA is het belangrijkste gevaar dat de Beheerder van het KGA depot in aanraking komt met gevaarlijke stoffen. Het risico op blootstelling of letsel is afhankelijk van de eigenschappen van het KGA, op welke wijze het is verpakt, in hoeverre het KGA als zodanig herkend wordt, correcte verpakkingsgegevens en/of etiketgegevens aanwezig zijn en of de noodzakelijke maatregelen worden getroffen na het in aanraking komen met afvalbestanddelen.

De verplichte maatregelen bij dit onderdeel zijn de verplichtingen die gelden bij het accepteren en het opslaan van KGA/KCA.

Wet en regelgeving 

Selecteer in de tabel een maatregel om te bekijken, of maak een selectie voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoMaatregelenArbeidshygiënische Strategie
Depot KGA
Bieden goede algemene sanitaire voorzieningenWettelijke verplichting
 
Verbieden roken, drinken en eten tijdens werkWettelijke verplichting
 
Communiceren en alarmeren bij MilieustraatTechnische maatregelen
 
Treffen voorzieningen voor opslag gevaarlijk afvalTechnische maatregelen
 
Opleiden beheerder KGA depotOrganisatorische maatregelen
 
Gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen KGA/KCAPersoonlijke beschermingsmiddelen
MaatregelenArbeidshygiënische Strategie
Risico Depot KGA
Bieden goede algemene sanitaire voorzieningenWettelijke verplichting
Verbieden roken, drinken en eten tijdens werkWettelijke verplichting
Communiceren en alarmeren bij MilieustraatTechnische maatregelen
Treffen voorzieningen voor opslag gevaarlijk afvalTechnische maatregelen
Opleiden beheerder KGA depotOrganisatorische maatregelen
Gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen KGA/KCAPersoonlijke beschermingsmiddelen