Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 7 april 2022, 16:04 uur -- Afvalbranche
Beschrijving van het risico 

Klein gevaarlijk afval (KGA) wordt huis-aan-huis met de chemokar of via het depot KGA van de milieustraat ingezameld. Naast de formele term KGA is deze afvalstroom als klein chemisch afval (KCA) bekend. In dit onderdeel van de arbocatalogus behandelen we de KGA inzameling via de Milieustraat. De inzameling van klein gevaarlijk afval met de chemokar wordt elders in de arbocatalogus beschreven.

Bij het inzamelen van KGA is het belangrijkste gevaar dat de Beheerder van het KGA depot in aanraking komt met gevaarlijke componenten van het gevaarlijk afval. Het gevaar is afhankelijk van:

  • de eigenschappen van het KGA
  • op welke wijze het is verpakt
  • in hoeverre het KGA als zodanig herkend wordt
  • of correcte etiketgegevens aanwezig zijn
  • de noodzakelijke maatregelen worden getroffen na eventueel contact met bestanddelen van gevaarlijk afval

De verplichte maatregelen bij dit onderdeel zijn de verplichtingen die gelden bij het accepteren en het opslaan van KGA/KCA.

Wet en regelgeving 

Selecteer in de tabel een maatregel om te bekijken, of maak een selectie voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoMaatregelenArbeidshygiënische Strategie
Depot KGA
Bieden goede sanitaire voorzieningenWettelijke verplichting
 
Verbieden roken, drinken en eten tijdens werkWettelijke verplichting
 
Communiceren en alarmeren bij depot KGATechnische maatregelen
 
Treffen voorzieningen voor opslag gevaarlijk afvalTechnische maatregelen
 
Opleiden beheerder KGA depotOrganisatorische maatregelen
 
Dragen werkkleding milieustraatPersoonlijke beschermingsmiddelen
 
Gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen KGAPersoonlijke beschermingsmiddelen
MaatregelenArbeidshygiënische Strategie
Risico Depot KGA
Bieden goede sanitaire voorzieningenWettelijke verplichting
Verbieden roken, drinken en eten tijdens werkWettelijke verplichting
Communiceren en alarmeren bij depot KGATechnische maatregelen
Treffen voorzieningen voor opslag gevaarlijk afvalTechnische maatregelen
Opleiden beheerder KGA depotOrganisatorische maatregelen
Dragen werkkleding milieustraatPersoonlijke beschermingsmiddelen
Gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen KGAPersoonlijke beschermingsmiddelen