Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Geven werkinstructie bij vervangen van inbouw roetfilter

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Wettelijke verplichting
Beschrijving van de maatregel 
Bij het vervangen van een inbouw roetfilter is de volgende werkwijze voorgeschreven.
  1. De motor is te allen tijde uit.
  2. De werknemer draagt gedurende de gehele handeling een P3 halfgelaatsmasker.
  3. Tijdens het verwijderen van het roetfilter wordt een bronafzuiging zo dicht mogelijk bij de handelingen gehouden.
  4. Het roetfilter wordt voorzichtig van het uitlaatsysteem geschoven zodat er zo min mogelijk roetdeeltjes vrij komen.
  • Als het roetfilter wordt weggegooid,  wordt deze in een kunststof zak gelegd en dichtgemaakt voordat deze wordt afgevoerd.
  • Als het roetfilter schoongeblazen moet worden, dan vindt dit plaats door een bronafzuiging te gebruiken en in de richting van de bronafzuiging te blazen.
  • Het terugplaatsen of inbouwen van het roetfilter vindt rustig plaats zodat er zo min mogelijk roetdeeltjes uit het overige deel van het uitlaatsysteem vrijkomen.
  • Het opruimen van vrijgekomen of gemorste roetdeeltjes vindt vochtig of nat plaats en niet met een bezem of stoffer en blik.
Beoogd effect 

Door het geven van werkinstructie en het dragen van adembescherming wordt blootstelling aan roetdeeltjes verminderd.

randomness