Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
In ontwikkeling

Opvangen slachtoffer en nazorg verlenen na incident ongewenst gedrag

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Organisatorische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

Bij het opvangen van slachtoffers is het vooral van belang dat het slachtoffer -naar eigen behoefte- zijn verhaal kwijt kan en zich gesteund weet. Ook enige tijd na een incident wil een slachtoffer zich gesteund weten. Een slachtoffer wordt in eerste instantie door het bedrijf opgevangen. Zo nodig wordt de opvang aangevuld met professionele begeleiding. Na een schokkende gebeurtenis met agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie, pesten en werkdruk is het van belang zorg te dragen voor opvang van de werknemer. Daarnaast is het vaak van belang dat het slachtoffer steunen krijgt bij het aanpakken van de dader(s).

Beoogd effect 

Dit is een organisatorische maatregel om te zorgen dat een werknemers zich na een incident met onacceptabel gedrag gesteund weet en zich niet aan zijn lot overgelaten voelt.

Meer informatie 

De vertrouwenspersoon kan adviseren over de manier waarop opvang en nazorg in het bedrijf wordt geregeld.