Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 16 mei 2018, 10:21 uur -- Afvalbranche
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Selecteren aannemers

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Bronmaatregelen
Beschrijving van de maatregel 

Veelal worden reparaties en onderhoud door een derde uitgevoerd. De ingeschakelde bedrijven dienen alle risico's en de te nemen maatregelen die nodig zijn om zijn medewerkers te beschermen, te beschrijven.
Het is noodzakelijk om samen te werken met deskundige bedrijven. In de voorbereidende fase kan de opdrachtgever vragen om inzage in bijvoorbeeld ongevalcijfers, de maatregelen om risico’s te beperken en certificaten zoals NEN-ISO 45001 (voorheen: OHSAS 18001) of VCA. Eventueel zijn ook andere aspecten over veiligheid op te nemen in de criteria waarop in te schakelen bedrijven worden geselecteerd en beoordeeld.

Voor de meeste bouwprocessen is volgens artikel 2.28 van het Arbobesluit een V&G-plan vereist omdat zich al gauw bijzondere risico’s voordoen. In dit plan leggen de ingeschakelde bedrijven alle risico’s en te nemen maatregelen vast; zie hier een voorbeeld V&G-plan. Alvorens het bedrijf wordt ingeschakeld, zorgt de opdrachtgever dat hij kennis heeft van dit plan. Bovendien dient de opdrachtgever specifieke risico’s van het eigen bedrijf toe te voegen. Wanneer duidelijk is dat de maatregelen in het V&G-plan niet afdoende zijn, kan de uitvoering van de opdracht nog niet beginnen. 

Beoogd effect 

Door met partijen in zee te gaan die vergelijkbare standaards voor arbeidsomstandigheden en veiligheid hanteren, wordt de kans op ongevallen kleiner.

randomness