Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 11 juni 2019, 17:30 uur -- Afvalbranche
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Keuren en onderhouden van drukapparatuur

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Technische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

Drukapparatuur, waaronder drukvaten en bijbehorende installatieleidingen en appendages, dient goed aangelegd, periodiek gekeurd, onderhouden en deskundig gerepareerd te worden. Alvorens drukapparatuur in gebruik te nemen, moet ze worden gekeurd. Dit is van toepassing op drukapparatuur vallend onder het Warenwetbesluit Drukapparatuur. Bij nieuwe apparatuur gaat het om een Keuring voor Ingebruikname en bij reparatie/onderhoud om Herkeuring. Bovendien is beproeving en keuring binnen de voorgeschreven termijnen wettelijk verplicht. In alle gevallen voert een daartoe bevoegde Notified Body de keuring uit. Hiermee wordt beoogd ongevallen door fouten bij aanleg, onderhoud, reparatie of slijtage te voorkomen.

Verder zijn goed onderhoud (schilderen, vervangen pakkingen etc.) en regelmatige inspecties van de staat van de drukapparatuur uiteraard van groot belang om incidenten met heet water en stoom te vermijden. Het is nooit geheel uit te sluiten dat zich lekkages voordoen. Het is van belang voor dergelijke situaties voorzorgmaatregelen te treffen. Het aanbrengen van voldoende afschermingen rondom flensverbindingen is zo’n maatregel. zodat bij een lekkage het medium min of meer gecontroleerd afgevoerd wordt en in elk geval een omstander niet kan raken.

Beoogd effect 

Het doel van deze technische maatregel is dat verplichte periodieke keuringen worden uitgevoerd en, mocht zich een lekkage voordoen, werknemers en omstanders daardoor niet verwond raken.

randomness