Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Alleen werken

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Beschrijving van de risicogroep 

Een ‘alleenwerker’ is een persoon die arbeid verricht buiten gehoorafstand of het gezichtsveld van een ander. Er is dus geen tweede persoon in de onmiddellijke nabijheid aanwezig. Iemand die alleen werkt, loopt over het algemeen dezelfde risico's als een werknemer die dezelfde werkzaamheden in het bijzijn van andere personen uitvoert. Voor de alleenwerker is er wél een extra risico, wanneer hij in een hulpbehoevende situatie komt en zelf niet meer in staat is om hulp van anderen in te roepen. Het extra risico voor iemand die alleen werkt, is dus vaak niet zozeer afhankelijk van de oorzaken, maar vooral van de mogelijke gevolgen van een bijzonder situatie zoals bij een gevaar of een ongeval. Er zijn vaak twee factoren die bij de oorzaak van een ongeval een rol spelen:

  • de aard van het werk en de werkomgeving
  • de gezondheid van de werknemer

Er zijn afvalbedrijven die alleen werken slechts toestaan als de leidinggevende daarvoor toestemming heeft gegeven. Alleenwerken mag beslist niet bij bepaalde aandoeningen, verschillende ziekten of het gebruik van specifieke medicijnen, bijvoorbeeld middelen met de gele waarschuwingssticker 'Dit geneesmiddel kan het reactievermogen verminderen.'. De bedrijfsarts bepaalt bij welk medicijngebruik alleenwerk verboden is en de individuele (tijdelijke) ongeschiktheid voor arbeid waarbij alleenwerk vereist is. De leidinggevende moet beoordelen of de vereiste preventieve maatregelen bij alleenwerk zijn getroffen. De maatregelen zijn van de activiteit binnen de afvalbranche waardoor deze gedeeltelijk verschillen voor:

Meer informatie 

Selecteer in de tabel een maatregel om te bekijken, of maak een selectie voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoMaatregelArbeidshygiënische Strategie
Alleen werken (Bewerken, bioconversie, verbranden en storten)
Beschrijven alleenwerk en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
 
Verbieden alleenwerk aan individuele werknemersWettelijke verplichting
 
Voorlichten over alleenwerkWettelijke verplichting
 
Communiceren en alarmeren bij alleenwerkTechnische maatregelen
 
Gebruiken bewakingscamera's alleenwerkTechnische maatregelen
 
Treffen voorzieningen voor bedrijfshulpverleningTechnische maatregelen
 
Aan- en afmelden alleenwerk bij contactpersoonOrganisatorische maatregelen
 
Opstellen bhv-planOrganisatorische maatregelen
 
Opvangen slachtoffer en nazorg verlenen na incident alleenwerkOrganisatorische maatregelen
 
Organiseren bedrijfshulpverleningOrganisatorische maatregelen
 
Registreren van incidenten met alleenwerkOrganisatorische maatregelen
 
Rouleren taken om alleen werken te beperkenOrganisatorische maatregelen
 
Uitvoeren en gevolg geven aan taak/risico-analyseOrganisatorische maatregelen
MaatregelArbeidshygiënische Strategie
Risico Alleen werken (Bewerken, bioconversie, verbranden en storten)
Beschrijven alleenwerk en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
Verbieden alleenwerk aan individuele werknemersWettelijke verplichting
Voorlichten over alleenwerkWettelijke verplichting
Communiceren en alarmeren bij alleenwerkTechnische maatregelen
Gebruiken bewakingscamera's alleenwerkTechnische maatregelen
Treffen voorzieningen voor bedrijfshulpverleningTechnische maatregelen
Aan- en afmelden alleenwerk bij contactpersoonOrganisatorische maatregelen
Opstellen bhv-planOrganisatorische maatregelen
Opvangen slachtoffer en nazorg verlenen na incident alleenwerkOrganisatorische maatregelen
Organiseren bedrijfshulpverleningOrganisatorische maatregelen
Registreren van incidenten met alleenwerkOrganisatorische maatregelen
Rouleren taken om alleen werken te beperkenOrganisatorische maatregelen
Uitvoeren en gevolg geven aan taak/risico-analyseOrganisatorische maatregelen
randomness