Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Treffen maatregel aan shovel of kraan in omsloten ruimte

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document

Deze maatregel heeft betrekking op situatie 3 van activiteit E (shovel of sorteerkraan in een hal) en situatie 3 van activiteit K (gebruik van dieselmotor tijdens het breken van puin in een brekerhal) namelijk:

In de omsloten ruimte wordt een diesel aangedreven shovel of sorteerkraan gebruikt met Stage 1, 2 of 3a of Tier 1, 2 of 3 motor of lager en is niet voorzien van een effectief roetfilter.
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Technische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 
Er dient per machine één maatregel gekozen te worden uit de onderstaande twee maatregelen conform de stand der techniek. 

Maatregelen conform de stand der techniek

  • De shovel of sorteerkraan wordt vervangen door een shovel of kraan met een Stage 3b motor of Tier 4.
  • De shovel of kraan wordt voorzien van een effectief roetfilter.

In aanvulling op één maatregel conform de stand der techniek dient de shovel of kraan die doorgaans langer dan 15 minuten per dag in een omsloten ruimte wordt gebruikt, voorzien te zijn van een overdrukcabine met filterpakket.

Beoogd effect 

Met deze technische maatregel wordt de blootstelling aan dieselmotoremissie verminderd.