Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Overige blootstelling aan DME

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document

In een situatie die niet wordt beschreven zoals in DME bij gebruik van heftruck, DME bij laden en lossen, DME in een hal of DME bij voertuig onderhoud, wordt de blootstelling aan DME in kaart gebracht door de bronnen van diesel aangedreven motoren, de blootgestelde personen en de tijdsperiode te inventariseren.

Voorbeelden van overige blootstelling aan DME zijn niet-voertuig gebonden compressoren en aggregaten; dit zijn op zichzelf staande arbeidsmiddelen die gebruikt worden om elektriciteit, perslucht of mechanische energie te leveren zoals de aandrijving van een shredder of een noodstroomaggregaat.

De werkgever moet dieselaangedreven voertuigen of arbeidsmiddelen uitfaseren of schriftelijk onder­bouwen waarom vervanging in het specifieke geval niet mogelijk is. Dit geldt ook voor buitensituaties. Het gaat in ieder geval om de volgende toepassingen, waarvoor alternatieven beschikbaar zijn zoals elektrsch aangedreven:

 • transportbanden
 • palletwagens
 • hoogwerkers
 • compressoren
 • graafmachines tot in ieder geval 30 ton; zie www.bouwmachines.nl
 • aggregaten

Bij grotere, stationaire machines dient de werkgever te beoordelen of het mogelijk is om deze op het elektriciteitsnet aan te sluiten.

LPG-aangedreven, en waterstof- of aardgasaangedreven:

 • bussen
 • bestelwagens
 • kleine vrachtwagens
 • heftrucks tot 12 ton (binnen en buiten)

Bij wegwerkzaamheden is een goede bronmaatregel het volledig omleiden van het verkeer. Dit voorkomt blootstelling als gevolg van langsrijdende dieselauto's of dieseltrucks.

[Bron: Basisinspectiemodule Dieselmotoremissie, Inspectie SZW, juli 2020]

Beschrijving van het risico 

Bij overige activiteiten met aangedreven motoren gelden de volgende situaties:

Situatie 1

 • De motoren zijn elektrisch aangedreven of zijn voorzien van een LPG-aangedreven motor met uitlaatkatalysator of een aardgas aangedreven of een waterstof aangedreven motor.

 • De diesel aangedreven motoren staan buiten de omsloten ruimte in de buitenlucht of in een aparte afgesloten ruimte opgesteld, waarbij de uitlaatgassen niet via deuren en ramen weer in de omsloten ruimte kunnen komen. De bediening van deze arbeidsmiddelen vindt buiten de omsloten ruimte plaats.

Maatregelen: geen.

Situatie 2

Er is sprake van DME blootstelling die beheerst wordt door een vervangingsmaatregel, een maatregel bronaanpak of door een maatregel conform de stand der techniek; dat wil zeggen er wordt één maatregel toegepast uit de volgende 3 maatregelen:

 • De dieseluitlaatgassen worden via bronafzuiging buiten de binnenruimte geleid.

 • Alle diesel aangedreven motoren zijn voorzien van een EEV-motor, een Euro 4 of Euro 5 motor, een Stage 3b motor of Tier 4 motor.

 • Alle diesel aangedreven motoren zijn voorzien van een motor Euro 3 of lager met een effectief roetfilter, een Stage 3a motor of lager met een effectief roetfilter of een Tier 3 motor of lager met een effectief roetfilter.

Maatregelen: alle aanvullende technische en organisatorische maatregelen die van toepassing zijn.

Situatie 3

Er is sprake van DME blootstelling die niet beheerst wordt door een vervangingsmaatregel, een maatregel bronaanpak of door een maatregel conform de stand der techniek.

Maatregelen: gebruiken van niet-voertuig gebonden compressor of aggregaat, verminderen DME bij overige bronnen of beheersen van blootstelling aan DME en alle aanvullende technische en organisatorische maatregelen die van toepassing zijn.

Wet en regelgeving 
Meer informatie 
 • De verplichtingen rondom DME zijn nader toegelicht in het document Arbocatalogus Dieselmotoremissies. De verplichting om emissies te minimaliseren is de zogenoemde inspanningsverplichting van de werkgever; zie paragraaf 2.6 van voornoemd document voor een uitgebreide toelichting op de invulling van het begrip inspanningsverplichting.
 • Basisinspectiemodule van Inspectie SZW Blootstelling aan dieselmotoremissies (DME) juli 2020.
 • Advies Gezondheidsraad 2019: Er is geen veilig blootstellingsniveau aan te geven voor de blootstelling aan die roetdeeltjes. Er is een streefrisiconiveau en een verbodsrisiconiveau afgeleid van respectievelijk 0,011 microgram (µg) respirabele elementaire koolstofdeeltjes per kubieke meter (m3) lucht en 1,03 µg/m3.

Selecteer in de tabel een maatregel om te bekijken, of maak een selectie voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoMaatregelArbeidshygiënische Strategie
Overige blootstelling aan DME
Gebruiken van niet-voertuig gebonden compressoren en aggregatenBronmaatregelen
 
Treffen alle aanvullende technische maatregelen bij DME-blootstellingTechnische maatregelen
 
Treffen maatregel bij overige DME bronnenTechnische maatregelen
 
Beheersen blootstelling aan DMEOrganisatorische maatregelen
 
Treffen alle aanvullende organisatorische maatregelen bij DME-blootstellingOrganisatorische maatregelen
MaatregelArbeidshygiënische Strategie
Risico Overige blootstelling aan DME
Gebruiken van niet-voertuig gebonden compressoren en aggregatenBronmaatregelen
Treffen alle aanvullende technische maatregelen bij DME-blootstellingTechnische maatregelen
Treffen maatregel bij overige DME bronnenTechnische maatregelen
Beheersen blootstelling aan DMEOrganisatorische maatregelen
Treffen alle aanvullende organisatorische maatregelen bij DME-blootstellingOrganisatorische maatregelen