Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
13 oktober 2017, 12:52 uur
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Gevaarlijk afval

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Beschrijving van de risicogroep 

Het Besluit Europese Afvalstoffenlijst (Eural) bepaalt of een afvalstof tot de categorie ‘gevaarlijk’ hoort of niet.

Gevaarlijke afvalstoffen moeten op een veilige manier worden opgeslagen. Zolang een afvalstof op de juiste wijze verpakt is, is er geen gevaar voor de medewerker. Wanneer gevaarlijk afval vanuit een kleine verpakking wordt omgepakt in een grotere verpakking ontstaat er een kans op blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Blootstelling aan gevaarlijke stoffen kan diverse gevolgen hebben, zoals brandwonden, vergiftigingen, huidaandoeningen en dergelijke.

Bedrijven slaan gevaarlijke afvalstoffen op in een opslag die voldoet aan de PGS-richtlijnen bijvoorbeeld PGS 15 voor verpakte stoffen. Het afval moet uit deze opslag in een geschikt transportvoertuig voor vervoer van afvalstoffen komen. Bij deze overslag kunnen gevaarlijke stoffen vrijkomen. Bij de verwerker moeten de afvalstoffen weer gelost worden uit het voertuig naar een opslag of rechtstreeks in de installatie. Bij deze overslag kunnen gevaarlijke stoffen vrijkomen.

Gevaarlijk afval wordt bij wijze van uitzondering gestort, indien geen andere verwerkingsmogelijkheid is zoals bij asbest, asbesthoudend materiaal en licht verontreinigde grond die voor hergebruik bestemd is. Bij de activiteit verbranden doseren kranen het afval vanuit de ruwafvalbunker, welke op onderdruk staat, naar de trechters van de verbrandingsoven(s). Bij deze handeling komen medewerkers niet in aanraking met eventueel aanwezig gevaarlijk afval. Bij het verhelpen van verstopping moeten wel de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen worden om aanraking met het afval te voorkomen. Bij de activiteit Composteren en vergisten wordt alleen in uitzonderingsgevallen een kleine hoeveelheid gevaarlijk afval in het GFT-afval aangetroffen.

Risico´s met gevaarlijk afval treden voornamelijk op bij de activiteiten Inzamelen gevaarlijk afval, Milieustaat-KGA depot en Bewerken gevaarlijk afval.

Risico's 
Voor algemeen gebruik is het risico Gevaarlijk afval (algemeen) beschreven. Verder zijn de onderwerpen asbesthoudend afval, KCA/KGA, reststoffen, teerhoudend afval en verontreinigde grond beschreven. Ten slotte is veilig transport van (gevaarlijk) afval behandeld.

Selecteer in de tabel een maatregel om te bekijken, of maak een selectie voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoMaatregelenArbeidshygiënische Strategie
Gevaarlijk afval (algemeen)
Beschrijven explosiegevaar en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
 
Beschrijven gevaarlijke stoffen en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
 
Bieden goede sanitaire voorzieningenWettelijke verplichting
 
Geven werkinstructieWettelijke verplichting
 
Opleiden in omgaan met gevaarlijke (afval)stoffenWettelijke verplichting
 
Verbieden roken, drinken en eten tijdens werkWettelijke verplichting
 
Voorlichten over brandpreventie en brandbestrijdingWettelijke verplichting
 
Voorlichten over explosiegevaarWettelijke verplichting
 
Voorlichten over persoonlijke beschermingsmiddelenWettelijke verplichting
 
Gebruiken downstream luchtverversingTechnische maatregelen
 
Gebruiken geschikt transportmiddelTechnische maatregelen
 
Toepassen gesloten systemenTechnische maatregelen
 
Treffen voorzieningen voor bedrijfshulpverleningTechnische maatregelen
 
Treffen voorzieningen voor opslag gevaarlijk afvalTechnische maatregelen
 
Aarden van materieelOrganisatorische maatregelen
 
Documenteren gevaarlijke stoffenOrganisatorische maatregelen
 
Onderhouden en afstellen arbeidsmiddelenOrganisatorische maatregelen
 
Opstellen bhv-planOrganisatorische maatregelen
 
Organiseren bedrijfshulpverleningOrganisatorische maatregelen
 
Toepassen proceduresOrganisatorische maatregelen
 
Verpakken van gevaarlijk afvalOrganisatorische maatregelen
 
Aanbieden persoonlijke beschermingsmiddelenPersoonlijke beschermingsmiddelen
Reststoffen
Beschrijven gevaarlijke stoffen en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
 
Bieden goede sanitaire voorzieningenWettelijke verplichting
 
Geven werkinstructieWettelijke verplichting
 
Verbieden roken, drinken en eten tijdens werkWettelijke verplichting
 
Voorlichten over gevaarlijke (afval)stoffenWettelijke verplichting
 
Voorlichten over persoonlijke beschermingsmiddelenWettelijke verplichting
 
Treffen voorzieningen voor bedrijfshulpverleningTechnische maatregelen
 
Treffen voorzieningen voor opslag gevaarlijk afvalTechnische maatregelen
 
Aanbieden PAGO gevaarlijke (afval)stoffenOrganisatorische maatregelen
 
Documenteren gevaarlijke stoffenOrganisatorische maatregelen
 
Minimaliseren blootstelling werknemersOrganisatorische maatregelen
 
Opstellen bhv-planOrganisatorische maatregelen
 
Aanbieden persoonlijke beschermingsmiddelenPersoonlijke beschermingsmiddelen
 
Gebruiken adembescherming stofblootstellingPersoonlijke beschermingsmiddelen
 
Gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelenPersoonlijke beschermingsmiddelen
MaatregelenArbeidshygiënische Strategie
Risico Gevaarlijk afval (algemeen)
Beschrijven explosiegevaar en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
Beschrijven gevaarlijke stoffen en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
Bieden goede sanitaire voorzieningenWettelijke verplichting
Geven werkinstructieWettelijke verplichting
Opleiden in omgaan met gevaarlijke (afval)stoffenWettelijke verplichting
Verbieden roken, drinken en eten tijdens werkWettelijke verplichting
Voorlichten over brandpreventie en brandbestrijdingWettelijke verplichting
Voorlichten over explosiegevaarWettelijke verplichting
Voorlichten over persoonlijke beschermingsmiddelenWettelijke verplichting
Gebruiken downstream luchtverversingTechnische maatregelen
Gebruiken geschikt transportmiddelTechnische maatregelen
Toepassen gesloten systemenTechnische maatregelen
Treffen voorzieningen voor bedrijfshulpverleningTechnische maatregelen
Treffen voorzieningen voor opslag gevaarlijk afvalTechnische maatregelen
Aarden van materieelOrganisatorische maatregelen
Documenteren gevaarlijke stoffenOrganisatorische maatregelen
Onderhouden en afstellen arbeidsmiddelenOrganisatorische maatregelen
Opstellen bhv-planOrganisatorische maatregelen
Organiseren bedrijfshulpverleningOrganisatorische maatregelen
Toepassen proceduresOrganisatorische maatregelen
Verpakken van gevaarlijk afvalOrganisatorische maatregelen
Aanbieden persoonlijke beschermingsmiddelenPersoonlijke beschermingsmiddelen
Risico Reststoffen
Beschrijven gevaarlijke stoffen en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
Bieden goede sanitaire voorzieningenWettelijke verplichting
Geven werkinstructieWettelijke verplichting
Verbieden roken, drinken en eten tijdens werkWettelijke verplichting
Voorlichten over gevaarlijke (afval)stoffenWettelijke verplichting
Voorlichten over persoonlijke beschermingsmiddelenWettelijke verplichting
Treffen voorzieningen voor bedrijfshulpverleningTechnische maatregelen
Treffen voorzieningen voor opslag gevaarlijk afvalTechnische maatregelen
Aanbieden PAGO gevaarlijke (afval)stoffenOrganisatorische maatregelen
Documenteren gevaarlijke stoffenOrganisatorische maatregelen
Minimaliseren blootstelling werknemersOrganisatorische maatregelen
Opstellen bhv-planOrganisatorische maatregelen
Aanbieden persoonlijke beschermingsmiddelenPersoonlijke beschermingsmiddelen
Gebruiken adembescherming stofblootstellingPersoonlijke beschermingsmiddelen
Gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelenPersoonlijke beschermingsmiddelen
randomness