Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 6 januari 2022, 22:07 uur -- Afvalbranche
Maatregel geldig tot: 
1 juli 2027
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Beperken emissie van stationair draaiende EEV of Euro-5 motor of lager in omsloten ruimte

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel verplicht / aanbevolen: 
verplicht

Deze maatregel is van toepassing op dieselaangedreven voertuigen waarvan de motor stationair draait tijdens het laden en lossen in een omsloten ruimte zoals een loods, magazijn of op- en overslaghal. Het stationair draaien is nodig om bijvoorbeeld de autolaadkraan of kraakpersunit te bedienen. Of er zit een aparte dieselaangedreven motorunit op de vrachtauto die voor een pomp (bijvoorbeeld tanktransport) wordt gebruikt.

Deze maatregel heeft betrekking op situatie 3 namelijk:
In de omsloten ruimte wordt het dieselaangedreven arbeidsmiddel gebruikt, zoals de laad- en losinrichting of de autolaadkraan. Het voertuig is voorzien van een EEV of Euro-5 motor of lager en is niet voorzien van een effectief roetfilter.

Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Technische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 
Er dient één maatregel gekozen te worden uit de onderstaande maatregelen, waarbij de vervangingsmaatregel de voorkeur heeft en maatregelen conform de stand van de techniek pas overwogen worden als maatregel bronaanpak technisch niet haalbaar is.

Vervangingsmaatregel

  • De dieselaangedreven bestelwagen of vrachtauto wordt vervangen door een motor zonder dieselmotoremissies zoals een aardgasmotor, een waterstofmotor of een gasmotor met katalysator.

Maatregelen bronaanpak

  • Er is een rechtstreekse afvoer van de uitlaatgassen door middel van een afvoerslang op de uitlaat.

Maatregelen conform de stand van de techniek

  • De dieselaangedreven bestelwagen of vrachtauto wordt vervangen door een bestelwagen of vrachtauto met een Euro-6 motor.
  • De dieselaangedreven bestelwagen of vrachtauto wordt voorzien van een effectief roetfilter.
Beoogd effect 

Met deze technische maatregel wordt blootstelling aan dieselmotoremissie met de vervangingsmaatregel of de bronaanpak geheel vermeden of zoveel mogelijk beperkt conform de stand van de techniek.

Wet- en regelgeving 
  • Arbobesluit 4.17 inzake Voorkomen van blootstelling; vervangen
  • Arbobesluit 4.18 lid 1 inzake Voorkomen of beperken van blootstelling