Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 25 januari 2016, 15:22 uur -- Dandeman
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Plaatsen verkeersaanwijzingen

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Technische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

Met verkeersaanwijzingen worden de routes naar verschillende bestemmingen aangegeven en worden de op het terrein geldende regels overgebracht. De aanduidingen op het terrein moeten onmiddellijk duidelijk zijn voor de verkeersdeelnemer op het terrein. Aansluiting bij bebording langs de openbare weg vergroot de duidelijkheid. Te gebruiken aanwijzingen voor het verkeer zijn de volgende:

 • Aanduidingen bij toegang tot het terrein: Verboden voor onbevoegden, van toepassing verklaren Wegenverkeerswet, plaatsen van verkeersborden de maximale snelheid en rijrichting
 • Pictogrammen bij toegang tot het terrein: verplichte persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Voorbeeld werkinstructie Verkeersveiligheid op het bedrijfsterrein met gedragsregels op het bedrijfsterrein waaronder het gebruik van mobiele telefoon en andere mobiele apparaten
 • Eenrichtingsverkeer
 • Bord Verboden toegang
 • Aanbrengen veilige oversteekplaats of zebrapad
 • Markeringen aanbrengen voor veilige looproutes en met bord aangeven
 • Verkeerslichten
 • Verkeersspiegel in onoverzichtelijke bocht
 • Borden die de routes naar verschillende bestemmingen, waaronder de uitgang, aangeven
 • Plattegrond of overzichtstekening, bijvoorbeeld van milieustraat, op zichtbare plek voor publiek. Hierop is duidelijk aangegeven welke kant men op moet rijden en waar de uitgang(en) van het terrein is(zijn), ook voor calamiteiten.

De weg makkelijk kunnen vinden maakt dat de aandacht niet van de verkeersbewegingen wordt afgeleid.

Beoogd effect 

Doel hiervan is dat de regels bekend zijn en de weg te vinden is.

Meer informatie