Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 7 september 2021, 17:02 uur -- Afvalbranche
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Voorlichten over irriterend stof

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Wettelijke verplichting
Beschrijving van de maatregel 

Inspectie SZW heeft dit onderdeel goedgekeurd tot uiterlijk 15 december 2026 voor het onderdeel Man-made minerale vezels.

Voorlichting en onderricht aan werknemers over irriterend stof zoals man-made minerale vezels en stof van organisch materiaal bestaat tenminste uit de volgende onderwerpen:

  • de risico’s van blootstelling aan irriterend stof, oftewel de gezondheidsschade die dat kan veroorzaken, en daarmee het belang van maatregelen
  • maatregelen om het vrijkomen van irriterend stof tot een minimum te beperken, waaronder het beperken van stof aan de bron, het goed schoon houden van de werkplek en de afzuiginstallatie
  • instructie over het gebruik van het afzuigsysteem en wat te doen in geval van storing
  • bij wie een geconstateerde storing gemeld wordt en wat met de meldingen gebeurt
  • de omstandigheden waarin werknemers recht hebben op preventief arbeidsgezondheidskundig (medisch) onderzoek

Voorlichting en onderricht over irriterend stof wordt regelmatig herhaald en in ieder geval als zich een incident heeft voorgedaan of als de omstandigheden zijn gewijzigd.
Werknemers zijn wettelijk verplicht om aan de aangeboden voorlichting deel te nemen. 

Beoogd effect 

Voorlichten is een  wettelijke verplichting waardoor werknemers zich bewust worden van het gevaar en hun gedrag aanpassen aan de instructies voor het voorkomen van blootstelling.

Meer informatie 
randomness