Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 22 september 2015, 19:50 uur -- Dandeman
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Vastleggen en volgen werkwijze gebaseerd op WBGT - meting

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Organisatorische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

De veilige werkwijze wordt gebaseerd op een beoordeling van de hittebelasting op basis van een WBGT-meting en zoals is vastgelegd in de RI&E. Van de vast te stellen werkwijze maken de volgende punten onderdeel uit:  

  • ruimtes met structurele hittebelasting, zoals composteerhallen, in principe slechts betreden bij een temperatuur lager dan dan 35 °C 
  • bij een temperatuur hoger dan 35 °C wordt de ruimte slechts betreden als het redelijkerwijze niet mogelijk is de temperatuur te verlagen en op voorwaarde dat strikte maatregelen worden genomen om medewerkers adequaat tegen hittebelasting te beschermen 
  • zware lichamelijke inspanning wordt zoveel als mogelijk vermeden dan wel verminderd, ondermeer door gebruik van hulpmiddelen om het werk te verlichten, zoals takels, heftafels, vorkheftrucks en dergelijke 
  • belasting van werknemers beperken door verhoging van het aantal werknemers of door verlaging van het arbeidstempo 
  • de frequentie en de duur van de rustpauzes wordt gebaseerd op de WBGT-meting 
  • een rustruimte is voorzien van klimaatregeling 
  • de arbeidstaken en de activiteiten waarbij warmte vrijkomt worden gepland in de meer frisse periodes van de werkdag 
  • er wordt voor zorggedragen dat alle werknemers voldoende geacclimatiseerd zijn 
  • directe blootstelling aan de zon wordt vermeden

De werkwijze wordt in het bedrijf vastgelegd in protocollen, werkinstructies en dergelijke.

Beoogd effect 

Doel van vastlegging van afspraken over de werkwijze is te borgen dat veilig gewerkt wordt.