Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 22 juli 2019, 11:37 uur -- Afvalbranche
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Aanbrengen afgezogen omkasting

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Technische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

Stofverspreiding van puntbronnen wordt sterk beperkt door de aanpak van stortpunten, de locaties waar afval of compost valt. Het optimaliseren van de stortpunten vindt plaats door aanpassingen aan valhoogte, afscherming, afzuiging en/of sproeien.

 

Door het uiteinde van de transportband te omkasten en de lucht af te zuigen bij het overstortpunt van een stoffig product, wordt het stof verwijderd voordat het in de werkruimte terechtkomt. Een stofafname van 60% tot 80% is mogelijk maar vereist een goed ontworpen en onderhouden installatie.

Het bedrijf moet het stofexplosiegevaar in de RI&E beoordelen en vastleggen in een Explosieveiligheidsdocument (EVD).

Het bedrijf dient vast te leggen hoe condities worden voorkomen waarbij gevaar voor een stofexplosie ontstaat (advies leverancier).

Het bedrijf dient bij het vervangen van stoffilters en -zakken de voorschriften van de leverancier te volgen ondermeer om stofblootstelling te voorkomen of te beperken.

LET OP: het effect van de afzuiging hangt sterk af van de plaats van de aan- en afvoerkanalen van lucht en de hoeveelheid afgezogen lucht per uur.

Beoogd effect 

Met deze technische maatregel wordt het vrijkomen van en de blootstelling aan stof verminderd.

randomness