Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Werken in kruipruimte

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Beschrijving van het risico 

Een kruipruimte is een lage ruimte onder de begane grondvloer van een woning of kantoorgebouw die veelal wordt bereikt door een kruipluik. Bij de activiteit rioleringsbeheer worden kortdurende werkzaamheden aan de binnenriolering verricht, zoals bij het verhelpen van een verstopping in een PVC-leiding.

Het werken in een kruipruimte brengt specifieke risico's met zich mee. Gevaren die kunnen optreden zijn: bedwelming, beknelling, valgevaar, elektrocutie en vuile of vochtige ondergrond.

LMRA verplicht

Voordat de kruipruimte mag worden betreden moet er een LMRA (Laatste Minuut Risico Analyse) worden uitgevoerd. De medewerker ter plaatse inventariseert of er een vermoeden van een onveilige atmosfeer in de kruipruimte is. De aanwezigheid van damp, stank of een gaslucht zijn belangrijke indicatoren voor een onveilige atmosfeer in de kruipruimte. Indien er uit de LMRA een vermoeden van een onveilige atmosfeer blijkt, dan moet de procedure werken in een besloten ruimte worden gevolgd.

Indien er uit de LMRA blijkt dat er géén gevaar bestaat voor verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand of explosie, dan kan de kruipruimte worden betreden zonder dat er een gasmeting wordt verricht. In elk geval moeten de maatregelen voor het veilig werken in een kruipruimte worden genomen zoals opgenomen in de LMRA.

Bij diverse bedrijven in de branche, voornamelijk bij de activiteit Milieustraat en de activiteit Bewerken, is een weegbrug aanwezig; bij betreding van de ruimte onder de weegbrug gelden dezelfde voorwaarden als bij het betreden van een kruipruimte.

Belangrijk:

Er zijn specifieke maatregelen noodzakelijk bij het betreden van besloten ruimten zoals de percolaatput en trommels bij de activiteit Composteren, de gasputten bij de activiteit Storten, de ketels en tanken bij de activiteit Verbranden en de rioolstelsels en gemalen bij de activiteit Rioleringsbeheer.

Wet en regelgeving 
Meer informatie 

Selecteer in de tabel een maatregel om te bekijken, of maak een selectie voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoMaatregelArbeidshygiënische Strategie
Werken in kruipruimte
Beschrijven besloten ruimte en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
 
Geven werkinstructieWettelijke verplichting
 
Voorlichten over werken in besloten ruimteWettelijke verplichting
 
Treffen voorzieningen voor bedrijfshulpverleningTechnische maatregelen
 
Opstellen bhv-planOrganisatorische maatregelen
 
Organiseren bedrijfshulpverleningOrganisatorische maatregelen
 
Toepassen van LMRA kruipruimte - Laatste Minuut Risico AnalyseOrganisatorische maatregelen
MaatregelArbeidshygiënische Strategie
Risico Werken in kruipruimte
Beschrijven besloten ruimte en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
Geven werkinstructieWettelijke verplichting
Voorlichten over werken in besloten ruimteWettelijke verplichting
Treffen voorzieningen voor bedrijfshulpverleningTechnische maatregelen
Opstellen bhv-planOrganisatorische maatregelen
Organiseren bedrijfshulpverleningOrganisatorische maatregelen
Toepassen van LMRA kruipruimte - Laatste Minuut Risico AnalyseOrganisatorische maatregelen
randomness