Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 13 april 2022, 15:28 uur -- Afvalbranche
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Gebruiken inzamelvoertuig voor KGA

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Bronmaatregelen
Beschrijving van de maatregel 

Het vervoer van gevaarlijk afval moet aan strenge eisen voldoen. Bij de inzameling en het vervoer van kleine hoeveelheden gevaarlijk afval volstaat een lichter regime dan de gangbare regelgeving. Daarom is voor de inzameling en het vervoer met de chemokar een regeling van kracht met voorschriften voor een veilige en verantwoorde wijze van inzameling en vervoer van kleine hoeveelheden gevaarlijk afval. Dit afval kan afkomstig zijn uit huishoudens en bedrijven; acceptatie van afval uit bedrijven mag uitsluitend in een geschikte verpakking met een inhoud van maximaal 60 liter. 

De laadruimte van de chemokar moet aan specifieke voorschriften voldoende voor ondermeer de ventilatie door een permanent aangedreven afzuiging, de verwarmingselementen en de elektrische bedrading. Tijdens het rijden moeten de elementen (opslagunits) in de laadruimte van de chemokar zijn vastgezet, goed gesloten zijn en tegen onbedoeld openen beschermd zijn. 

De werkwijze bij de inzameling is als volgt. De begeleider van de chemokar neemt het gevaarlijk afval in ontvangst, sorteert de gevaarlijke stoffen en plaatst de afzonderlijke stoffen en voorwerpen in de daarvoor bestemde elementen of doos van de chemokar. Een enkele verpakking die qua formaat afwijkt en dus niet kan worden ingezameld met de kga-box zoals een grote verfemmer, mag ook worden aangenomen.

Het voertuig wordt slechts onbeheerd achtergelaten als het deugdelijk is afgesloten.

Het is verboden te roken binnen of in de nabijheid van de chemokar.

In de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2015 - (voorheen) ook wel bekend als de chemokarregeling, zijn voorschriften opgenomen voor:
Beoogd effect 

We delen het voldoen aan de voorschriften van de chemokarregeling in bij de bronmaatregelen, omdat daarmee zoveel mogelijk gevaren worden weggenomen en voldoende voorbereidingen zijn getroffen voor het vermijden van resterende risico's.

Wet- en regelgeving 

Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2015 - (voorheen) ook wel bekend als de chemokarregeling