Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 9 februari 2023, 15:13 uur -- Afvalbranche
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Voorlichten over repeterende bewegingen

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Wettelijke verplichting
Beschrijving van de maatregel 

Voorlichting en onderricht aan werknemers die repeterende bewegingen uitvoeren bestaat tenminste uit de volgende onderwerpen:

  • de risico’s van blootstelling aan repeterende bewegingen, oftewel de gezondheidsschade die dit kan veroorzaken, en daarmee het belang van maatregelen
  • de plaatsen en werkomstandigheden waarin repeterende bewegingen nodig zijn
  • maatregelen die zijn genomen om de risico's van repeterende bewegingen weg te nemen of tot een minimum te beperken
  • het belang van goed afstellen van arbeidsmiddelen
  • het omgaan met arbeidsmiddelen zoals de instelling van de joystick bij zijbelading
  • veilige werkmethoden om de effecten van repeterende bewegingen tot een minimum te beperken
  • het nut van en de methode voor het opsporen en het melden van symptomen van gezondheidsschade
  • de omstandigheden waarin werknemers recht hebben op preventief arbeidsgezondheidskundig (medisch) onderzoek

 Voorlichting en onderricht over het gevaar van repeterende bewegingen wordt regelmatig herhaald en in ieder geval als zich een incident heeft voorgedaan of als de omstandigheden zijn gewijzigd. Werknemers zijn wettelijk verplicht om aan de aangeboden voorlichting deel te nemen.

Beoogd effect 

Kennis en veiligheidsbewustzijn dragen bij aan veilig gedrag. Het gaat om een wettelijke verplichting.

Meer informatie 

Zie ook:

randomness