Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 22 februari 2019, 11:13 uur -- Afvalbranche
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Voorlichten over veelvuldig repeterende bewegingen

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Wettelijke verplichting
Beschrijving van de maatregel 

Voorlichting en onderricht aan werknemers die veelvuldig repeterende bewegingen uitvoeren bestaat tenminste uit de volgende onderwerpen:

  • de risico’s van blootstelling aan veelvuldig repeterende bewegingen, oftewel de gezondheidsschade die dit kan veroorzaken, en daarmee het belang van maatregelen
  • de plaatsen en werkomstandigheden waarin veelvuldig repeterende bewegingen nodig zijn
  • maatregelen die zijn genomen om de risico's van veelvuldig repeterende bewegingen weg te nemen of tot een minimum te beperken
  • het belang van goed afstellen van arbeidsmiddelen
  • het omgaan met arbeidsmiddelen zoals de instelling van de joystick bij zijbelading
  • veilige werkmethoden om de effecten van veelvuldig repeterende bewegingen tot een minimum te beperken
  • het nut van en de methode voor het opsporen en het melden van symptomen van gezondheidsschade
  • de omstandigheden waarin werknemers recht hebben op preventief arbeidsgezondheidskundig (medisch) onderzoek

  Voorlichting en onderricht over het risico van veelvuldig repeterende bewegingen wordt regelmatig herhaald en in ieder geval als zich een incident heeft voorgedaan of als de omstandigheden zijn gewijzigd. Werknemers zijn wettelijk verplicht om aan de aangeboden voorlichting deel te nemen.

Beoogd effect 

Kennis en veiligheidsbewustzijn dragen bij aan veilig gedrag. Het gaat om een wettelijke verplichting.

Meer informatie 

Zie ook:

randomness