Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 14 mei 2019, 17:25 uur -- Afvalbranche
Goedgekeurd door Inspectie SZW

(half)donkere composteerhallen

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Beschrijving van het risico 

Hallen voor gft-compostering hebben vaak weinig verlichting. Daar het uitgangspunt is dat medewerkers zo weinig mogelijk in de hallen aanwezig zijn, is dit meestal niet van belang. Indien toch werkzaamheden nodig zijn, bijvoorbeeld bij onderhoud, reparaties en storingen, moet de werkplek zodanig verlicht zijn dat medewerkers zonder gevaar de werkzaamheden kunnen doen, bijvoorbeeld door het aanbrengen van tijdelijke verlichting. De verlichting moet zo zijn aangebracht dat er geen gevaar voor ongevallen is.

Bij onvoldoende verlichting ontstaat er risico op struikelen, stoten, onveilige situaties en ongevallen, omdat de werkplek en de omgeving niet goed zichtbaar is.

Wet- en regelgeving 

Arbeidsomstandighedenbesluit

  • Artikel 6.3 Arbobesluit inzake Daglicht en kunstlicht
  • Artikel 3.9 Arbobesluit inzake Noodverlichting

Overige regelgeving, normen, richtlijnen en dergelijke

  • Normblad NEN-EN 12464-1:2003 nl Licht en verlichting - Werkplekverlichting - Deel 1: Werkplekken binnen.
  • Normblad NEN-EN 12464-2:2007 en Licht en verlichting - Werkplekverlichting - Deel 2: Werkplekken buiten.

Selecteer in de tabel een maatregel om te bekijken, of maak een selectie voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoMaatregelenArbeidshygiënische Strategie
(half)donkere composteerhallen
Beschrijven beperkte verlichting en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
 
Verlichten terrein en arbeidsmiddelenBronmaatregelen
 
Plaatsen aanvullende verlichtingTechnische maatregelen
 
Gebruiken hoofdlamp of led-verlichtingOrganisatorische maatregelen
MaatregelenArbeidshygiënische Strategie
Risico (half)donkere composteerhallen
Beschrijven beperkte verlichting en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
Verlichten terrein en arbeidsmiddelenBronmaatregelen
Plaatsen aanvullende verlichtingTechnische maatregelen
Gebruiken hoofdlamp of led-verlichtingOrganisatorische maatregelen
randomness