Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 2 augustus 2016, 11:20 uur -- Afvalbranche
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Toepassen cabine met verse lucht

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Technische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

In het algemeen wordt het terrein rondom de brekerinstallatie en het ingevoerde puin nat gehouden waardoor er geen of nauwelijks verspreiding van kwartsstof plaatsvindt. Daarom blijft de concentratie kwartsstof in de buitenlucht rondom puinbreekinstallaties meestal beneden de wettelijke grenswaarde, zeker indien bovenwinds van de installatie - dit is met de rug naar de wind toe - wordt gewerkt.

Desondanks is het gewenst om in het geval van een plaatsgebonden werkplek aan de puinbreekinstallatie, met name waar vervuiling van het granulaat zoals resten hout van de band wordt geraapt (handpicking), te voorzien van een cabine. De toevoer van verse lucht in deze cabine dient zo te worden geregeld dat kwartsstof vanuit de omgeving niet in de cabine terecht kan komen. Tijdens de werkzaamheden moeten deur en ramen gesloten zijn. Indien de cabine goed is ontworpen, wordt het risico op inademing van kwartsstof tot een minimum beperkt.

Beoogd effect 

Met deze technische maatregel wordt de inademing van stof verminderd.

randomness