Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Goedgekeurd door Inspectie SZW

DME bij gebruik van heftruck

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Beschrijving van het risico 

In veel bedrijven worden voor de laad- en loshandelingen hef- en reachtrucks gebruikt. Ze kunnen zowel alleen in het magazijn, loods op-of overslaghal rijden of dit afwisselen met het rijden op het buitenterrein. Sinds 1 juli 2020 mogen dieselaangedreven een hef- of reachtruck met een lastcapaciteit van 8 ton of minder niet meer voor gebruik in een binnensituatie worden ingezet indien deze nog moet worden aangeschaft. Een dieselaangedreven hef- of reachtruck met een lastcapaciteit tot 4 ton is al jaren in de binnensituatie verboden. Bij gebruik van bestaande dieselaangedreven vorkheftrucks met een lastcapaciteit van 4 tot 8 ton in een binnensituatie is vervanging met een overgangstermijn verplicht. Vervanging dient binnen 6 maanden plaats te vinden indien de dieselaangedreven hef- of reachtruck ouder dan 5 jaar is op het moment van SZW inspectie. Indien de hef- of reachtruck op het moment van inspectie jonger dan 5 jaar is dan is vervanging verplicht zodra de dieselaangedreven hef- of reachtruck 5 jaar of ouder is. Zolang vervanging nog niet is gerealiseerd, dienen aanvullende beheersmaatregelen genomen te worden om de blootstelling aan DME zoveel mogelijk te verminderen (bijvoorbeeld door het toepassen van roetfilters), tenzij de hef- of vorktruck minimaal een Stage 3B motor heeft. Het definitief weren van een dieselaangedreven voertuig in de binnensituatie staat gelijk aan 'vervanging' en voldoet dus aan de vervangingsplicht.

[Bron: Basisinspectiemodule Dieselmotoremissie, Inspectie SZW, juli 2020]

Wat is een binnensituatie?

Inspectie SZW stelt dat er van een binnensituatie sprake is als een ruimte ten minste omgeven is door drie aansluitende wanden en een dak; er is dus óók sprake van een omsloten ruimte als één of meer ‘roldeuren’ open staan. Voor overige ruimten is nog sprake van een binnensituatie als maximaal een aaneengesloten stuk van 25% van de totale lengte van de wanden ontbreekt. Zijn in een wand openingen gemaakt door het openzetten van deuren en/of ramen, dan telt deze wand nog steeds mee. Dat is niet meer het geval als de deur het oppervlak van een wand vrij maakt, zoals bij een garagedeur het geval is. Onbreekt enkel het bovenvlak, bijvoorbeeld het ruim van een schip, dan is ook sprake van een binnensituatie.

Indien de hef- of reachtruck op enig moment in een omsloten ruimte rijdt, geldt het volgende:  

Situatie 1

 • De elektrisch of gas aangedreven hef- en reachtruck is voorzien van een uitlaatkatalysator.
 • De goederen worden geladen en gelost met een bovenloopkraan.
 • In overleg met de afzender is het gewicht van de goederen dusdanig verlaagd dat een elektrische heftruck tot 8 ton volstaat.

Maatregelen: geen

Situatie 2

 • De diesel aangedreven hef- en reachtruck heeft een Stage 3b motor of Tier 4 of hoger.
 • De diesel aangedreven hef- en reachtruck met een Stage 1, 2 of 3a motor of Tier 1, 2 of 3 motor is voorzien van een effectief roetfilter.  

Maatregelen: 

 • Heftruck tot 4 ton: verplichte vervangingsmaatregel in binnensituatie
 • Heftruck 4 tot 8 ton: verbod op het gebruik in de binnensituatie indien aangeschaft na 1 juli 2020
 • Heftruck 4 tot 8 ton: voor gebruik in de binnensituatie vervangen heftruck tot 8 ton met overgangstermijn
 • Heftruck meer dan 8 ton: maatregel verminderen DME-blootstelling bij gebruik van heftruck vanaf 8 ton en alle aanvullende technische en organisatorische maatregelen

Situatie 3

De diesel aangedreven hef- en reachtruck heeft een Stage 1, 2 of 3a motor of Tier 1, 2 of 3 motor en is niet voorzien van een effectief roetfilter.

Maatregelen:

 • Heftruck tot 4 ton: verplichte vervangingsmaatregel in de binnensituatie
 • Heftruck 4 tot 8 ton: verbod op het gebruik in de binnensituatie indien aangeschaft na 1 juli 2020
 • Heftruck 4 tot 8 ton: voor gebruik in de binnensituatie vervangen heftruck tot 8 ton met overgangstermijn
 • Heftruck meer dan 8 ton:  alle aanvullende technische en organisatorische maatregelen
Wet en regelgeving 
Meer informatie 
 • De verplichtingen rondom DME zijn nader toegelicht in het document Arbocatalogus Dieselmotoremissies. De verplichting om emissies te minimaliseren is de zogenoemde inspanningsverplichting van de werkgever; zie paragraaf 2.6 van voornoemd document voor een uitgebreide toelichting op de invulling van het begrip inspanningsverplichting.
 • Basisinspectiemodule van Inspectie SZW Blootstelling aan dieselmotoremissies (DME) juli 2020
 • Advies Gezondheidsraad 2019: Er is geen veilig blootstellingsniveau aan te geven voor de blootstelling aan die roetdeeltjes. Er is een streefrisiconiveau en een verbodsrisiconiveau afgeleid van respectievelijk 0,011 microgram (µg) respirabele elementaire koolstofdeeltjes per kubieke meter (m3) lucht en 1,03 µg/m3.

Selecteer in de tabel een maatregel om te bekijken, of maak een selectie voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoMaatregelArbeidshygiënische Strategie
DME bij gebruik van heftruck
Vervangen heftruck tot 8 tonWettelijke verplichting
 
Treffen alle aanvullende technische maatregelen bij DME-blootstellingTechnische maatregelen
 
Verminderen DME-blootstelling bij gebruik van heftruck vanaf 8 tonTechnische maatregelen
 
Treffen alle aanvullende organisatorische maatregelen bij DME-blootstellingOrganisatorische maatregelen
MaatregelArbeidshygiënische Strategie
Risico DME bij gebruik van heftruck
Vervangen heftruck tot 8 tonWettelijke verplichting
Treffen alle aanvullende technische maatregelen bij DME-blootstellingTechnische maatregelen
Verminderen DME-blootstelling bij gebruik van heftruck vanaf 8 tonTechnische maatregelen
Treffen alle aanvullende organisatorische maatregelen bij DME-blootstellingOrganisatorische maatregelen