Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 10 februari 2023, 11:58 uur -- Afvalbranche
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Bedrijfshulpverlening

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Beschrijving van het risico 

Op deze webpagina zijn alle aspecten van bedrijfshulpverlening (bhv) in de gehele afvalbranche overzichtelijk bij elkaar gezet. Via de risico-inventarisatie en -evaluatie is een indruk te krijgen van de verschillende gevaren en risico's in een organisatie. Om de gevolgen van incidenten en calamiteiten met ongeval en brand te beperken, moet ieder bedrijf de bedrijfshulpverlening (bhv) organiseren, waaronder het in stand houden van een organisatie voor het verlenen van hulp, de bhv-organisatie, en het opstellen van een bhv-plan. De bedrijfshulpverlening moet zijn afgestemd op de restrisico's die blijken uit de risico-inventarisatie en -evaluatie van het bedrijf. Bedrijfshulpverlening die in de praktijk niet goed is geregeld, kan onder meer leiden tot het niet of niet op tijd redden van de medewerker(s) die betrokken is/zijn bij een ongeval of incident. Het landelijke alarmnummer 112 is vanzelfsprekend bekend bij de betrokken medewerkers.

Alle aspecten van bedrijfshulpverlening worden in 3 maatregelen beschreven en toelichting, namelijk:

 • Organiseren van bedrijfshulpverlening
 • Treffen van voorzieningen voor bedrijfshulpverlening
 • Opstellen van bhv-plan

Organiseren van bedrijfshulpverlening

Na een algemene paragraaf met de wettelijke taken van de bedrijfshulpverleners die op ieder bedrijf van toepassing is, volgt in deze maatregel de organisatie voor specifieke situaties, te weten:

 • Rioleringsbeheer
 • Besloten ruimten
 • Op de weg
 • Brandveilig gebruik van gebouwen
 • Brandbestrijding
 • Zware ongevallen met gevaarlijke stoffen

Treffen van voorzieningen voor bedrijfshulpverlening

Na een algemene paragraaf die op ieder bedrijf van toepassing is, volgen in deze maatregel voorzieningen voor specifieke situaties, te weten:

 • Kraakperswagen en chemokar
 • Voor Aleenwerken
 • Bij gevaar voor brand of explosie
 • Bij gevaar voor verstikking, bedwelming en vergiftiging waaronder in besloten ruimten
 • Voor rioleringsbeheer

Opstellen van bhv-plan

Ieder bedrijf moet een bhv-plan opstellen. In het bhv-plan is beschreven op welke manier de bedrijfshulpverlening is georganiseerd en welke voorzieningen zijn getroffen om de gevolgen van incidenten en calamiteiten met ongeval en brand in het bedrijf te beperken. In deze maatregel is toegelicht welke aspecten van de bedrijfshulpverlening in een bhv-plan moeten zijn vastgelegd.

Wet en regelgeving 
Meer informatie 
 • Nederlandse Arbeidsinspectie, Basisinspectiemodule Bedrijfshulpverlening (versie 2014)
 • Aan bedrijven die risico lopen op een zwaar ongeval met gevaarlijke stoffen worden extra wettelijke verplichtingen opgelegd waarvan de aanvullende risico-inventarisatie en -evaluatie de basis is. Met een beschrijving van scenario's en de getroffen maatregelen wordt aangetoond hoe de risico's worden beheerst. Het opstellen van een intern noodplan om in geval van een incident of calamiteit adequate hulpverlening te bieden, is verplicht op basis van paragraaf 3 van het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (BRZO).

Selecteer in de tabel een maatregel om te bekijken, of maak een selectie voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoMaatregelenArbeidshygiënische Strategie
Bedrijfshulpverlening
Treffen voorzieningen voor bedrijfshulpverleningTechnische maatregelen
 
Opstellen bhv-planOrganisatorische maatregelen
 
Organiseren bedrijfshulpverleningOrganisatorische maatregelen
MaatregelenArbeidshygiënische Strategie
Risico Bedrijfshulpverlening
Treffen voorzieningen voor bedrijfshulpverleningTechnische maatregelen
Opstellen bhv-planOrganisatorische maatregelen
Organiseren bedrijfshulpverleningOrganisatorische maatregelen
randomness