Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Gebruiken van niet-voertuig gebonden compressoren en aggregaten

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document

Deze maatregel heeft betrekking op situatie 3 namelijk:
De diesel aangedreven compressoren en aggregaten hebben een Stage 1, 2 of 3a of Tier 1, 2 of 3 motor en zijn niet voorzien van een effectief roetfilter.

Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Bronmaatregelen
Beschrijving van de maatregel 
Er dient één maatregel gekozen te worden uit de onderstaande drie maatregelen.

Vervangingsmaatregelen

  • De diesel aangedreven compressoren en aggregaten worden vervangen door elektrisch of gasaangedreven compressoren en aggregaten

Maatregelen bronaanpak

  • De uitlaatgassen worden via bronafzuiging buiten de binnenruimte geleid.
  • Bij grotere, stationaire machines dient de werkgever te beoordelen of het mogelijk is om deze op het elektriciteitsnet aan te sluiten.

  • Vervangen van dieselaangedreven toepassingen waarvoor alternatieven beschikbaar zijn zoals elektrisch aangedreven transportbanden, palletwagens, hoogwerkers, compressoren, graafmachines tot 30 ton (www.bouwmachines.nl) en aggregaten.

  • LPG-aangedreven en waterstof- of aardgasaangedreven: bussen, bestelwagens, kleine vrachtwagens en heftrucks tot 12 ton (binnen en buiten), tenzij met schriftelijk onderbouwing waarom vervanging in het specifieke geval niet mogelijk is.

  • Bij wegwerkzaamheden voorkomt het volledig omleiden van het verkeer blootstelling als gevolg van langsrijdende dieselauto's of dieseltrucks.

Maatregelen conform de stand der techniek

  • De diesel aangedreven compressoren en aggregaten worden vervangen door een Stage 3b of Tier 4 motor indien schriftelijk onderbouwd waarom vervanging (bronaanpak) in het specifieke geval niet mogelijk is.
Beoogd effect 

 Met deze bronmaatregel wordt de blootstelling aan dieselmotoremissie vermeden of conform stand der techniek verminderd.