Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 18 mei 2022, 14:58 uur -- Afvalbranche
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Beschrijven in- en uitstappen van vrachtauto cabine en maatregelen in RI&E

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel verplicht / aanbevolen: 
verplicht
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Wettelijke verplichting
Beschrijving van de maatregel 

Bij het opstellen en het herzien van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) van het bedrijf dienen de gevaren bij het betreden en het verlaten van vrachtauto cabines te worden beoordeeld. Daarbij beweegt de vrachtwagenchauffeur of zijn bijrijder het lichaamsgewicht omhoog naar de cabine en gecontroleerd naar de grond, waarbij ook beide armen worden gebruikt. In het bijzonder gaat het om de volgende gevaren:

 • acuut letsel van enkels, knieën of rug
 • fysieke (over)belasting van spieren, gewrichten, pezen, banden en botten
 • artrose (slijtage) van de knie (gonartrose) bij chronische overbelasting

Bij de inventarisatie van de oorzaken van de gevaren worden in elk geval de volgende gegevens verzameld:

 • de frequentie van het in- en uitstappen, dus het aantal keer per uur en per dag
 • de risicofactoren zoals het uit de cabine springen, oneffenheid van de ondergrond bij uitstapplekken en overgewicht
 • incidenten met verwondingen, acuut letsel en gevallen van fysieke overbelasting en gonartrose (slijtage van de knie)
 • de hoogte van de opstap tussen de grond en de eerste trede van de cabine
 • de hoogte van de overige treden
 • de uitvoering van de treden
 • de aanwezigheid van vaste handgrepen die voor chauffeurs van elke lengte goed bereikbaar zijn vanaf de grond
 • de grip van de vaste handgrepen
 • de mate waarin de 3-puntenmethode voor het betreden en verlaten van de cabine bij de chauffeurs bekend is en bovendien in de praktijk wordt toegepast
 • cijfers van ziekteverzuim door acuut letsel en fysieke overbelasting
 • het aantal gevallen van de beroepsziekte gonartrose

Bij de evaluatie van de gevaren gelden de volgende criteria:

 • In het geval dat de cabine regelmatig wordt betreden is de hoogte tussen de ondergrond en de eerste trede tussen de 40 en 50 cm, dit afhankelijk van de technische haalbaarheid, met het streven deze afstand zoveel als mogelijk is te beperken tot 40 cm.
 • De hoogte tussen de overige treden ligt tussen 23 en 35 cm.
 • De treden zijn minimaal 23 cm breed en 15 cm diep.
 • De treden en de cabinevloer zijn stroef om wegglijden te voorkomen bij ijzel, sneeuw en modder.
 • De handgrepen zijn antislip gemaakt.

Afhankelijk van de evaluatie van de oorzaken van de gevaren bij het in- en uitstappen van de voertuig cabine worden bijbehorende maatregelen beschreven. Als er geen restrisico is door in- en uitstappen van de vrachtauto cabine dan wordt dit in de RI&E vastgelegd. Bij de maatregelen in de RI&E dient ondermeer beschreven te worden onder welke omstandigheden werknemers recht hebben op periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) respectievelijk Periodiek Medisch Onderzoek (PMO). De wettelijk verplichte maatregel voorlichten over in- en uitstappen van de vrachtauto cabine wordt altijd genomen.

Beoogd effect 

Het in kaart brengen van gezondheidseffecten en het wegnemen ervan bij door het nemen van effectieve maatregelen bij betreden en verlaten van vrachtauto cabines. Dit is een wettelijke verplichting.

Wet- en regelgeving 
 • Artikel 5 Arbowet inzake Inventarisatie en evaluatie van risico's
randomness