Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 20 december 2018, 12:09 uur -- Afvalbranche
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Beschrijven hittebelasting en maatregelen in RI&E

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Wettelijke verplichting
Beschrijving van de maatregel 

Voor werkzaamheden waarbij structureel hoge temperaturen zijn, bijvoorbeeld voor bij onderhouds- en revisiewerkzaamheden in de rookgasreiniging of de ketel maar ook in composteerhallen, dient de hittebelasting te worden beoordeeld in de risico-inventarisatie en -evaluatie. Ook als ls er geen hittebelasting in het bedrijf is, dan wordt dit in de RI&E vastgelegd.
 

Meten

Om de (structurele) hittebelasting in ruimten te bepalen is een WBGT-meting nodig. Een WBGT-meting wordt in het Nederlands ook wel meting van de natteboltemperatuur genoemd (engels: wet bulb globe temperature). Een dergelijke meting dient de basis te vormen voor beoordeling van de risico’s en vaststelling van de nodige maatregelen. Een deskundige voert de meting uit en beoordeelt de situatie aan de hand van de meetresultaten. Bij het vaststellen van maatregelen (zie ook Vastleggen en volgen werkwijze gebaseerd op WBGT-meting) dient ondermeer aandacht aan risicogroepen besteed te worden.

De wettelijk verplichte maatregel voorlichten over hittebelasting wordt altijd genomen. De RI&E verschaft inzicht wanneer beschermende maatregelen of het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen verplicht is. Of periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) een nuttige maatregel in het kader van gezondheidsbescherming is, wordt in de RI&E vermeld.

Beoogd effect 

Met een RI&E wordt beoogd de risico’s te kennen én hierop te anticiperen. Dit is een wettelijke verplichting.