Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Verplaatsen en tillen van zakken en minicontainers

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Beschrijving van het risico 

Tijdens de inzameling van huishoudelijk afval moeten afvalzakken en afvalemmers worden getild. Dit is fysiek zwaar werk, wat kan leiden tot diverse lichamelijke klachten bij beladers. Een andere veelgebruikte inzamelmethoude zijn minicontainers.
Bij het voortduwen of achter zich aan trekken van voorwerpen, zoals minicontainers, kan overmatige belasting optreden. Hierbij moet niet alleen gelet worden op gewicht en afmetingen van de last, maar zeker ook op de aard van de ondergrond, de kwaliteit van de wielen en aanwezigheid van een helling. Daarnaast spelen ook factoren van degene die het werk uitvoert een rol, zoals lichaamafmetingen, kracht en ervaring.

Omdat het risico op fysieke overbelasting in de branche groot is, is er een specifieke norm opgesteld voor beladers van huishoudelijk afval opgesteld: de P90-norm.

Wet- en regelgeving 

Arbeidsomstandighedenwet

  • Artikel 5 Arbowet inzake Risico-inventarisatie en -evaluatie 
  • Artikel 8 Arbowet inzake Voorlichting en onderricht

Arbeidsomstandighedenbesluit en -regeling

  • Afdeling 1 van hoofdstuk 5 Arbobesluit inzake Fysieke belasting (art. 5.1 t/m 5.6)

Overige regelgeving, normen, richtlijnen en dergelijke 

  • Voor inzamelen van huishoudelijk afval: P90-norm (samenvatting); deze norm geldt voor belading met afvalzakken, minicontainers van 240 liter en rolcontainers van 1100 liter.

Selecteer in de tabel een maatregel om te bekijken, of maak een selectie voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoMaatregelArbeidshygiënische Strategie
Verplaatsen en tillen van zakken en minicontainers
Beschrijven fysieke belasting en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
 
Geven werkinstructieWettelijke verplichting
 
Voorlichten over tillen en dragenWettelijke verplichting
 
Stellen eisen aan voertuigen en containersBronmaatregelen
 
Aanbieden PAGO fysieke belastingOrganisatorische maatregelen
 
Maken afspraken over aanbieden en verpakken afvalOrganisatorische maatregelen
 
Rouleren taken om effect fysieke belasting te beperkenOrganisatorische maatregelen
MaatregelArbeidshygiënische Strategie
Risico Verplaatsen en tillen van zakken en minicontainers
Beschrijven fysieke belasting en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
Geven werkinstructieWettelijke verplichting
Voorlichten over tillen en dragenWettelijke verplichting
Stellen eisen aan voertuigen en containersBronmaatregelen
Aanbieden PAGO fysieke belastingOrganisatorische maatregelen
Maken afspraken over aanbieden en verpakken afvalOrganisatorische maatregelen
Rouleren taken om effect fysieke belasting te beperkenOrganisatorische maatregelen