Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 8 september 2022, 13:15 uur -- Afvalbranche
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Verwerken van asbesthoudende grond

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel verplicht / aanbevolen: 
verplicht

Onverpakte grond (bulk) die met asbest verontreinigd is, dient aardvochtig in een gesloten container te worden aangevoerd. De grond wordt op de aangegeven plaats in de afgezette asbestzone van het stortterrein gelost en onmiddellijk verwerkt. De asbesthoudende grond wordt in de asbestcel op de juiste manier afgedekt. Indien het droge stof gehalte meer dan 100 mg asbest per kilogram grond is, dan wordt als volgt te werk gegaan.

Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Organisatorische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

Materiaal vochtig houden

De grond vochtig houden geldt als effectieve maatregel: een percentage bodemvocht van 10% is voldoende om stofverspreiding tegen te gaan. Asbest mag nooit zo nat worden gemaakt dat het zich met en via het water in de omgeving verspreidt.

Afzetten van asbestzone

Om onnodige blootstelling aan asbest te vermijden, is het belangrijk om te zorgen dat alleen het aangewezen personeel in de nabijheid van de asbestcel komt waar asbesthoudende grond wordt gestort. De asbestzone van het terrein dient (met een asbestlint op kniehoogte en een asbestlint op borsthoogte) te worden afgezet. In de afgezette zone mag alleen gewerkt worden onder omstandigheden als "werken onder asbestomstandigheden".

Inzet van materieel

Er wordt uitsluitend materieel ingezet met een overdrukcabine met filter P3.

Materieel verlaat de asbestzone via een waterbak en hier worden ook de eventuele resten van de asbesthoudende grond verwijderd door een opgeleide medewerker met de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen. Na het schoonspoelen van de wagen mag deze het stortterrein verlaten. Het spoelen van de banden van machines en voertuigen is afdoende om het probleem van verspreiding van asbestdeeltjes via de lucht te vermijden.

Inzetten van deco-unit

Een decontaminatie-unit, kortweg deco-unit genoemd, bevat een schone en een vuile ruimte met een douche daartussen. Een deco-unit wordt gebruikt bij een asbestverwijdering in risicoklasse 2 of 2A. Bij gebruik van materieel met een overdrukcabine met filter P3 zal een deco-unit op stortplaatsen niet worden ingezet.

Beoogd effect 

Dit is een organisatorische maatregel om blootstelling aan asbest te voorkomen door asbest met risicoklasse correct te verwerken.

Meer informatie 
  • Indien > 100 mg/kg ds grond: Paragrafen Asbest uit CROW-publicatie nr. 400 Werken in of met verontreinigde bodem