Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 9 februari 2023, 15:15 uur -- Afvalbranche
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Voorlichten over verkeersrisico’s

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Wettelijke verplichting
Beschrijving van de maatregel 

Volgens de Arbowet moet voorlichting en onderricht over arborisico’s worden gegeven. De inhoud hiervan wordt geactualiseerd indien gewijzigde omstandigheden hiertoe aanleiding geven. Vanwege de risico’s in het verkeer is het verplicht medewerkers:

  • kennis te geven van de mogelijke gevolgen van verkeersrisico’s
  • bewust te maken van situaties waarin zich verkeersrisico’s voordoen
  • bewust te maken van het effect van eigen veiligheidsbewustzijn en anticiperend verkeersgedrag
  • kennis te geven over de manieren waarop incidenten worden voorkomen
  • te instrueren over het belang van het dragen van de wettelijk verplichte waarschuwingskleding (zichtkleding) met hoge zichtbaarheid alsmede over verkeersregels die gelden en andere maatregelen die het bedrijf neemt om verkeersrisico’s te beperken
  • in staat te stellen effectief te handelen als zich toch een verkeers-incident voordoet, waaronder kennis over het gebruik van de BHV-materiaal dat op voertuigen aanwezig is

Voorlichting en onderricht over verkeersrisico’s wordt regelmatig herhaald en in ieder geval als zich een incident heeft voorgedaan of als de omstandigheden zijn gewijzigd.

Werknemers zijn wettelijk verplicht om aan de aangeboden voorlichting deel te nemen.

Beoogd effect 

Voorlichting en onderricht is een wettelijke verplichting die gericht is op effectief gedrag van werknemers om verkeersrisico’s weg te nemen en te beperken.

Meer informatie