Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 26 april 2023, 15:03 uur -- Afvalbranche
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Bouwen van veilige steiger

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Technische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

Hoe sterk de materialen ook zijn, een steiger is pas veilig als deze goed is opgebouwd. De volgende zaken zijn daarbij van belang: 

  • maken van een sterkte- en stabiliteitsberekening van de steiger voordat deze wordt opgebouwd 
  • opstellen van een montage-, gebruiks- en demontageschema 
  • monteren van de vloeren van de steiger zo dat hun onderdelen niet kunnen bewegen; de steiger mag niet wegglijden (borging aan de gevel) en geen ongewilde bewegingen maken 
  • plaatsen van doelmatige valbeveiliging door het plaatsen van een hekwerk
  • bouwen en afbreken van de steiger mag alleen worden gedaan door gekwalificeerd personeel 
  • bouwen en afbreken van de steiger dient onder toezicht van een bevoegd persoon Toezichthouder steigerbouw te worden gedaan 
  • wijzigingen aan een steiger mogen alleen door de steigerbouwer uitgevoerd worden 
  • overdragen van een goedgekeurde steiger aan de opdrachtgever of gebruiker
  • een veilig te betreden steiger is zichtbaar aan bijvoorbeeld label of steigerkaart

De werkgever is verplicht valbeveiligingen aan te brengen. Collectieve valbeveiliging verdient de voorkeur boven individuele beveiliging. Is het niet mogelijk vallen te voorkomen, zorg dan voor beveiliging die de gevolgen van een val beperken. Tussen de onderdelen van de vloeren en de valbeveiliging mogen geen gevaarlijke openingen voorkomen: horizontale openingen moeten kleiner zijn dan 150 mm en verticale kleiner dan 470 mm.

Beoogd effect 

Doel van deze technische maatregel is te komen tot een stevig en stabiel steiger waarop de nodige werkzaamheden op een veilige wijze kunnen worden verricht.

Wet- en regelgeving 

artikel 7.23b Arbobesluit inzake Specifieke bepalingen betreffende steigers