Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 30 januari 2021, 15:51 uur -- Afvalbranche
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Aanbieden persoonlijke beschermingsmiddelen

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Beschrijving van de maatregel 

Het voorschrijven van persoonlijke beschermingsmiddelen is de laatste optie om de veiligheid en gezondheid van de werknemer te beschermen als andere maatregelen, met name bronmaatregelen, technische maatregelen en organisatorische maatregelen, onvoldoende resultaat hebben en een grenswaarde voor blootstelling alsnog wordt overschreden zonder het gebruik van een persoonlijk beschermingsmiddel.

Bij het gebruiken van persoonlijke beschermingsmiddelen gelden de volgende algemene regels:

 • de werkgever maakt op basis van wettelijke criteria in de risico-inventarisatie en -evaluatie een beoordeling van de middelen die hij verstrekt
 • de te verstrekken middelen moeten voldoen aan de bepalingen van het Warenwetbesluit persoonlijke beschermingsmiddelen en aan ergonomische criteria
 • het persoonlijke beschermingsmiddel mag geen vermijdbare psychische of fysieke belasting vormen
 • als een combinatie van meer dan één beschermingsmiddel noodzakelijk is, moeten de verschillende middelen op elkaar zijn afgestemd
 • het beschermingsmiddel is in principe voor persoonlijk gebruik door één werknemer; bij afwijking van deze regel moet voldoende aandacht besteed worden aan de hygiëne voor alle gebruikers
 • een persoonlijk beschermingsmiddel moet, eventueel na de nodige aanpassingen, geschikt zijn voor de drager ervan
 • het persoonlijke beschermingsmiddel wordt overeenkomstig de voorschriften van de gebruiksaanwijzing toegepast
 • het persoonlijke beschermingsmiddel wordt uitsluitend voor het beoogde doel gebruikt
 • het persoonlijke beschermingsmiddel is in voldoende aantallen in het bedrijf beschikbaar, geschikt voor gebruik
 • het bedrijf heeft de juiste voorzieningen voor het reinigen, het opbergen, de periodieke controle, het onderhoud en de reparatie van persoonlijke beschermingsmiddelen
 • de werknemer is wettelijk verplicht voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddel te gebruiken
 • de werkgever is wettelijk verplicht om voorlichting over persoonlijke beschermingsmiddelen te geven en werknemers zijn wettelijk verplicht hieraan deel te nemen
Beoogd effect 

Het doel van deze organisatorische maatregel is om de benodigde kennis te geven over algemene aspecten voor effectief inzetten van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Meer informatie 
Wet- en regelgeving 
 • Artikel 11 Arbowet inzake Algemene verplichtingen van de werknemers
 • Hoofdstuk 8 Arbobesluit inzake Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheids- en gezondheidssignalering
 • Warenwetbesluit persoonlijke beschermingsmiddelen
randomness