Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Procesveiligheid

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Beschrijving van de risicogroep 

Procesveiligheid gaat over de beheersing van risico's die voortvloeien uit of verbonden zijn aan normaal bedrijf en bij verstoringen van het proces. Bij afwijking van de normale bedrijfsvoering zijn er vaak andere of grotere risico's dan tijdens normaal bedrijf. Er zijn veiligheidsrisico's verbonden aan:

 • storingen in het proces zoals verstoppingen in trechters, leidingen of kanalen
 • reparatie, onderhoud en stops voor groot onderhoud
 • vervanging of wijziging van de installatie
 • koppelen van nieuwe onderdelen in een installatie
 • transport van gevaarlijk afval

De volgende gevaren met grote kans op incidenten en ongevallen, die veel voorkomen in de bedrijfsvoering van afvalbedrijven, zijn in de arbocatalogus beschreven:

 • elektrocutiegevaar bij elektrotechnische werkzaamheden
 • brandgevaar bij heet werk oftewel laswerkzaamheden
 • brandwonden bij aanraking van hete leidingen en stoom
 • letsel als gevolg van een incident bij hogedrukwaterreiniging van riolen
 • chemische reactie bij opbulken
 • ongewild contact met gevaarlijke stoffen bij laden en lossen van gevaarlijk afval
 • hogedrukwaterreiniging bij rioleringsbeheer
Risico's 
In de navigatiekolom zijn de maatregelen te vinden die belangrijk zijn voor de procesveiligheid.
Meer informatie 

Selecteer in de tabel een maatregel om te bekijken, of maak een selectie voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoMaatregelArbeidshygiënische Strategie
Chemische reacties bij opbulken
Beschrijven explosiegevaar en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
 
Bieden goede sanitaire voorzieningenWettelijke verplichting
 
Geven werkinstructieWettelijke verplichting
 
Opleiden in omgaan met gevaarlijke (afval)stoffenWettelijke verplichting
 
Verbieden roken, drinken en eten tijdens werkWettelijke verplichting
 
Voorlichten over brandpreventie en brandbestrijdingWettelijke verplichting
 
Voorlichten over explosiegevaarWettelijke verplichting
 
Treffen voorzieningen voor bedrijfshulpverleningTechnische maatregelen
 
Treffen voorzieningen voor opslag gevaarlijk afvalTechnische maatregelen
 
Aarden van materieelOrganisatorische maatregelen
 
Documenteren gevaarlijke stoffenOrganisatorische maatregelen
 
Gebruiken waarschuwingsapparatuurOrganisatorische maatregelen
 
Maken afspraken over aanbieden en verpakken afvalOrganisatorische maatregelen
 
Onderhouden en afstellen arbeidsmiddelenOrganisatorische maatregelen
 
Opstellen bhv-planOrganisatorische maatregelen
 
Organiseren bedrijfshulpverleningOrganisatorische maatregelen
 
Toepassen proceduresOrganisatorische maatregelen
Onderhoud en stops
Beschrijven procesveiligheid en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
 
Geven werkinstructieWettelijke verplichting
 
Voorlichten over onderhoud en stopsWettelijke verplichting
 
Onderzoeken of storingen zijn te voorkomenBronmaatregelen
 
Selecteren aannemersBronmaatregelen
 
Gebruiken hulpmiddelen voor werken op afstandTechnische maatregelen
 
Opstellen bhv-planOrganisatorische maatregelen
 
Opstellen V&G planOrganisatorische maatregelen
 
Toepassen proceduresOrganisatorische maatregelen
 
Toepassen V&G planOrganisatorische maatregelen
 
Toepassen werkvergunningOrganisatorische maatregelen
 
Voeren afstemmingsoverlegOrganisatorische maatregelen
Transport van gevaarlijk afval
Bieden goede sanitaire voorzieningenWettelijke verplichting
 
Geven werkinstructieWettelijke verplichting
 
Opleiden chauffeurs en machinistenWettelijke verplichting
 
Opleiden in omgaan met gevaarlijke (afval)stoffenWettelijke verplichting
 
Verbieden roken, drinken en eten tijdens werkWettelijke verplichting
 
Voorlichten over brandpreventie en brandbestrijdingWettelijke verplichting
 
Voorlichten over explosiegevaarWettelijke verplichting
 
Voorlichten over persoonlijke beschermingsmiddelenWettelijke verplichting
 
Gebruiken geschikt transportmiddelTechnische maatregelen
 
Treffen voorzieningen voor bedrijfshulpverleningTechnische maatregelen
 
Aarden van materieelOrganisatorische maatregelen
 
Documenteren gevaarlijke stoffenOrganisatorische maatregelen
 
Gebruiken gekeurde arbeidsmiddelenOrganisatorische maatregelen
 
Gebruiken waarschuwingsapparatuurOrganisatorische maatregelen
 
Onderhouden en afstellen arbeidsmiddelenOrganisatorische maatregelen
 
Opstellen bhv-planOrganisatorische maatregelen
 
Organiseren bedrijfshulpverleningOrganisatorische maatregelen
 
Scheiden verkeersstromenOrganisatorische maatregelen
 
Gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelenPersoonlijke beschermingsmiddelen
MaatregelArbeidshygiënische Strategie
Risico Chemische reacties bij opbulken
Beschrijven explosiegevaar en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
Bieden goede sanitaire voorzieningenWettelijke verplichting
Geven werkinstructieWettelijke verplichting
Opleiden in omgaan met gevaarlijke (afval)stoffenWettelijke verplichting
Verbieden roken, drinken en eten tijdens werkWettelijke verplichting
Voorlichten over brandpreventie en brandbestrijdingWettelijke verplichting
Voorlichten over explosiegevaarWettelijke verplichting
Treffen voorzieningen voor bedrijfshulpverleningTechnische maatregelen
Treffen voorzieningen voor opslag gevaarlijk afvalTechnische maatregelen
Aarden van materieelOrganisatorische maatregelen
Documenteren gevaarlijke stoffenOrganisatorische maatregelen
Gebruiken waarschuwingsapparatuurOrganisatorische maatregelen
Maken afspraken over aanbieden en verpakken afvalOrganisatorische maatregelen
Onderhouden en afstellen arbeidsmiddelenOrganisatorische maatregelen
Opstellen bhv-planOrganisatorische maatregelen
Organiseren bedrijfshulpverleningOrganisatorische maatregelen
Toepassen proceduresOrganisatorische maatregelen
Risico Onderhoud en stops
Beschrijven procesveiligheid en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
Geven werkinstructieWettelijke verplichting
Voorlichten over onderhoud en stopsWettelijke verplichting
Onderzoeken of storingen zijn te voorkomenBronmaatregelen
Selecteren aannemersBronmaatregelen
Gebruiken hulpmiddelen voor werken op afstandTechnische maatregelen
Opstellen bhv-planOrganisatorische maatregelen
Opstellen V&G planOrganisatorische maatregelen
Toepassen proceduresOrganisatorische maatregelen
Toepassen V&G planOrganisatorische maatregelen
Toepassen werkvergunningOrganisatorische maatregelen
Voeren afstemmingsoverlegOrganisatorische maatregelen
Risico Transport van gevaarlijk afval
Bieden goede sanitaire voorzieningenWettelijke verplichting
Geven werkinstructieWettelijke verplichting
Opleiden chauffeurs en machinistenWettelijke verplichting
Opleiden in omgaan met gevaarlijke (afval)stoffenWettelijke verplichting
Verbieden roken, drinken en eten tijdens werkWettelijke verplichting
Voorlichten over brandpreventie en brandbestrijdingWettelijke verplichting
Voorlichten over explosiegevaarWettelijke verplichting
Voorlichten over persoonlijke beschermingsmiddelenWettelijke verplichting
Gebruiken geschikt transportmiddelTechnische maatregelen
Treffen voorzieningen voor bedrijfshulpverleningTechnische maatregelen
Aarden van materieelOrganisatorische maatregelen
Documenteren gevaarlijke stoffenOrganisatorische maatregelen
Gebruiken gekeurde arbeidsmiddelenOrganisatorische maatregelen
Gebruiken waarschuwingsapparatuurOrganisatorische maatregelen
Onderhouden en afstellen arbeidsmiddelenOrganisatorische maatregelen
Opstellen bhv-planOrganisatorische maatregelen
Organiseren bedrijfshulpverleningOrganisatorische maatregelen
Scheiden verkeersstromenOrganisatorische maatregelen
Gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelenPersoonlijke beschermingsmiddelen
randomness