Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!

Met het verbranden van afval wordt energie opgewerkt in de afvalenergiecentrale (AEC). Voorheen werd deze installatie aangeduid met afvalverbrandingsinstallatie (AVI). Hier wordt niet-recyclebaar, verbrandbaar afval verwerkt.

Omschrijving van de activiteit 

Het verbranden van afval of slib kent de volgende processtappen: controle en acceptatie in de storthal, inontvangstneming door storten in de bunker, verbranden in de oven, rookgasreiniging, elektriciteitsopwekking, slakopwerking, waterkoeling en soms afvalwaterzuivering.

Risico's 
Bij de activiteit verbranden zijn gevaren aanwezig die in uw bedrijf een risico voor de werknemer kunnen zijn. De gevaren zijn in de linkerkolom per activiteit te vinden of met de zoekfuncties in de rechterkolom. Een risico is een gevaar dat in een bepaalde mate aanwezig is en met een zekere waarschijnlijkheid tot hinder, effect op de gezondheid, verzuim, letsel of de dood kan leiden. Indien blijkt dat een risico in uw bedrijf aanwezig is, dan moet de beschreven maatregel worden genomen. Een beschreven maatregel mag worden vervangen door een andere maatregel op voorwaarde dat die minimaal tot hetzelfde beschermingsniveau leidt.

De risico's bij een slibverbrandingsinstallatie (SVI) zijn nagenoeg hetzelfde als bij afvalenergiecentrales.

Bij deze activiteit vindt u een aantal risicogroepen met gevaren die medewerkers lopen. Door het gevaar aan te klikken komt u bij de maatregelen om de risico's in het bedrijf te voorkomen of te beperken.

randomness