Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 3 juli 2020, 22:33 uur -- Afvalbranche
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Aanrijdgevaar eigen terrein

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Beschrijving van het risico 

De vele verkeersbewegingen op het terrein vormen één van de grootste risico’s op terreinen waar afval be- of verwerkt wordt. Op het terrein rijden vrachtwagens, shovels en ander gemotoriseerd verkeer en lopen acceptanten, chauffeurs, andere medewerkers en ook bezoekers rond. Met name op terreinen waar diverse activiteiten ontplooid worden, kunnen verkeersbewegingen voor de aan- en afvoer van afval bij de verschillende los- en laadplaatsen elkaar kruisen. Op stortplaatsen komt hier het verkeer van compactors en dumpers bij. En op de milieustraat zijn behalve de professionals ook klanten, veelal met personenwagens aanwezig, voor wie dit geen dagelijkse bezigheid is. Daarnaast worden wegen op de stortplaats regelmatig verlegd, bijvoorbeeld bij ingebruikname van een nieuw stortfront (zie ook: begaanbaarheid en zicht).
Al deze factoren vergroten het risico van aanrijdgevaar. Aanrijdingen kunnen vanaf binnenkomst tot vertrek plaatsvinden op het gehele terrein.

Het risico op aanrijdingen bestaat met name op drukke en onoverzichtelijke punten waar aan- en afvoer plaatsvindt of waar routes elkaar kruisen. Aanrijdingen kunnen plaatsvinden tussen vrachtwagens onderling maar ook tussen vrachtwagen en personen zoals toezichthouders, schoonmakers, andere chauffeurs en bezoekers. De gevolgen van een aanrijding kunnen beperkt blijven tot materiële schade, maar een aanrijding kan ook tot ernstige verwondingen of zelfs overlijden leiden.

Wet en regelgeving 

Selecteer in de tabel een maatregel om te bekijken, of maak een selectie voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoMaatregelenArbeidshygiënische Strategie
Aanrijdgevaar eigen terrein
Beschrijven verkeer en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
 
Opleiden chauffeurs en machinistenWettelijke verplichting
 
Voorlichten over verkeersrisico’sWettelijke verplichting
 
Stellen eisen aan voertuigen en containersBronmaatregelen
 
Stellen eisen bij investeringen en inkoopBronmaatregelen
 
Verlichten terrein en arbeidsmiddelenBronmaatregelen
 
Gebruiken alarmering en spiegels of camera's op voertuigenTechnische maatregelen
 
Plaatsen verkeersaanwijzingenTechnische maatregelen
 
Treffen voorzieningen voor bedrijfshulpverleningTechnische maatregelen
 
Dragen werkkleding winterweer op bedrijfsterreinOrganisatorische maatregelen
 
Dragen werkkleding zomerweer op bedrijfsterreinOrganisatorische maatregelen
 
Maken afspraken over aanbieden en verpakken afvalOrganisatorische maatregelen
 
Nemen snelheidsbeperkende maatregelenOrganisatorische maatregelen
 
Onderhouden en afstellen arbeidsmiddelenOrganisatorische maatregelen
 
Opstellen bhv-planOrganisatorische maatregelen
 
Opstellen en volgen verkeersplanOrganisatorische maatregelen
 
Organiseren bedrijfshulpverleningOrganisatorische maatregelen
 
Registreren en regelen toegang personen en verkeerOrganisatorische maatregelen
 
Scheiden verkeersstromenOrganisatorische maatregelen
 
Toepassen instructie veilig gebruiken treeplank van kraakperswagenOrganisatorische maatregelen
MaatregelenArbeidshygiënische Strategie
Risico Aanrijdgevaar eigen terrein
Beschrijven verkeer en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
Opleiden chauffeurs en machinistenWettelijke verplichting
Voorlichten over verkeersrisico’sWettelijke verplichting
Stellen eisen aan voertuigen en containersBronmaatregelen
Stellen eisen bij investeringen en inkoopBronmaatregelen
Verlichten terrein en arbeidsmiddelenBronmaatregelen
Gebruiken alarmering en spiegels of camera's op voertuigenTechnische maatregelen
Plaatsen verkeersaanwijzingenTechnische maatregelen
Treffen voorzieningen voor bedrijfshulpverleningTechnische maatregelen
Dragen werkkleding winterweer op bedrijfsterreinOrganisatorische maatregelen
Dragen werkkleding zomerweer op bedrijfsterreinOrganisatorische maatregelen
Maken afspraken over aanbieden en verpakken afvalOrganisatorische maatregelen
Nemen snelheidsbeperkende maatregelenOrganisatorische maatregelen
Onderhouden en afstellen arbeidsmiddelenOrganisatorische maatregelen
Opstellen bhv-planOrganisatorische maatregelen
Opstellen en volgen verkeersplanOrganisatorische maatregelen
Organiseren bedrijfshulpverleningOrganisatorische maatregelen
Registreren en regelen toegang personen en verkeerOrganisatorische maatregelen
Scheiden verkeersstromenOrganisatorische maatregelen
Toepassen instructie veilig gebruiken treeplank van kraakperswagenOrganisatorische maatregelen
randomness