Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 17 augustus 2020, 15:07 uur -- Afvalbranche
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Werken volgens regels (mobiele) kranen

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Wettelijke verplichting
Beschrijving van de maatregel 

Autolaadkranen worden gebruikt bij het inzamelen van afval. Hijskranen worden ingezet voor het verplaatsen van materiaal en materieel. De inzet van hijskranen en autolaadkranen vermindert de fysieke belasting van de werknemers.

Er dient altijd te worden gewerkt conform de regels voor laden en lossen van ondergrondse container met behulp van autolaadkraan en voor hijsen en aanslaan hijslast. Bovendien moet het personeel zijn opgeleid; zie Uitvoeren hijswerk door opgeleid personeel.

Beoogd effect 

Werken volgens deze wettelijke verplichting is erop gericht hijswerkzaamheden met zodanige kennis van zaken uit te voeren dat de kans op ongevallen wordt beperkt.

randomness