Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 4 januari 2022, 18:36 uur -- Afvalbranche
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Alleenwerk in de afvalbranche

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Beschrijving van het risico 

Een ‘alleenwerker’ is een persoon die arbeid verricht buiten gehoorafstand en/of het gezichtsveld van een collega of andere persoon. Er is dus niemand in de onmiddellijke nabijheid die in geval van een incident zelf hulp kan verlenen of hulpverlening kan inroepen.

Iemand die alleen werkt, loopt over het algemeen dezelfde gevaren als een werknemer die dezelfde werkzaamheden in het bijzijn van andere personen uitvoert. Voor de alleenwerker is er wél een extra risico, wanneer hij in een hulpbehoevende situatie komt en niet zelf meer in staat is om hulp van een ander in te roepen. Het extra risico voor iemand die alleen werkt, is dus vaak niet zozeer afhankelijk van de oorzaken, maar vooral van de mogelijke gevolgen van een bijzondere situatie zoals bij een gevaar of een ongeval. Daarbij zijn er vaak drie factoren die een rol spelen:

  • de aard en de gevaren van het werk en de werkomgeving
  • de gezondheid en de leeftijd van de werknemer
  • de communicatie tussen de bedrijfslocatie en de hulpverlening
Wet en regelgeving 
Meer informatie 

Selecteer in de tabel een maatregel om te bekijken, of maak een selectie voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoMaatregelenArbeidshygiënische Strategie
Alleenwerk in de afvalbranche
Beschrijven alleenwerk en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
 
Voorlichten over alleenwerkWettelijke verplichting
 
Verbieden alleenwerkOrganisatorische maatregelen
MaatregelenArbeidshygiënische Strategie
Risico Alleenwerk in de afvalbranche
Beschrijven alleenwerk en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
Voorlichten over alleenwerkWettelijke verplichting
Verbieden alleenwerkOrganisatorische maatregelen
randomness