Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 3 december 2021, 13:49 uur -- Afvalbranche
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Verontreinigde grond

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Beschrijving van het risico 

Grond die in de afvalbranche wordt verwerkt, is vaak verontreinigd met bijvoorbeeld asbest, zware metalen of minerale oliën; deze zijn slecht of zelfs schadelijk voor de gezondheid. Bij het bewerken, laden of storten van de verontreinigde afvalstoffen kan stof met schadeiljke stoffen zich via de lucht verspreiden. In dat geval is er een kans dat luchtwegen of huid worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen uit verontreinigde grond. Als de verspreiding van stof wordt vermeden en normale hygiënische maatregelen en worden toegepast, zal de kans op effecten op de gezondheid in het algemeen klein zijn, maar kan afhankelijk van de specifieke omstandigheden sterk verschillen. Soms is er sprake van een individuele gevoeligheid of speelt de individuele lichamelijke gesteldheid van een medewerker een rol.

Wet en regelgeving 
Meer informatie 
  • AI-blad nr. 22 Werken met verontreinigde grond/grondwater
  • Richtlijn CROW-400 Werken in of met verontreinigde bodem

Selecteer in de tabel een maatregel om te bekijken, of maak een selectie voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoMaatregelenArbeidshygiënische Strategie
Verontreinigde grond
Beschrijven gevaarlijke stoffen en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
 
Bieden goede sanitaire voorzieningenWettelijke verplichting
 
Geven werkinstructieWettelijke verplichting
 
Opleiden in omgaan met gevaarlijke (afval)stoffenWettelijke verplichting
 
Verbieden roken, drinken en eten tijdens werkWettelijke verplichting
 
Voorlichten over persoonlijke beschermingsmiddelenWettelijke verplichting
 
Voorlichten over verontreinigde grondWettelijke verplichting
 
Vermijden stof aan de bronBronmaatregelen
 
Beperken stofverspreidingTechnische maatregelen
 
Gebruiken overdrukcabine op mobiele arbeidsmiddelenTechnische maatregelen
 
Aanbieden PAGO gevaarlijke (afval)stoffenOrganisatorische maatregelen
 
Aanbieden vaccinatieOrganisatorische maatregelen
 
Gebruiken werkkledingOrganisatorische maatregelen
 
Minimaliseren blootstelling werknemersOrganisatorische maatregelen
 
Verwerken van asbesthoudende grondOrganisatorische maatregelen
 
Aanbieden persoonlijke beschermingsmiddelenPersoonlijke beschermingsmiddelen
 
Gebruiken adembescherming stofblootstellingPersoonlijke beschermingsmiddelen
 
Gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelenPersoonlijke beschermingsmiddelen
 
Gebruiken veiligheidsschoeisel, handschoenen en veiligheidshelmPersoonlijke beschermingsmiddelen
MaatregelenArbeidshygiënische Strategie
Risico Verontreinigde grond
Beschrijven gevaarlijke stoffen en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
Bieden goede sanitaire voorzieningenWettelijke verplichting
Geven werkinstructieWettelijke verplichting
Opleiden in omgaan met gevaarlijke (afval)stoffenWettelijke verplichting
Verbieden roken, drinken en eten tijdens werkWettelijke verplichting
Voorlichten over persoonlijke beschermingsmiddelenWettelijke verplichting
Voorlichten over verontreinigde grondWettelijke verplichting
Vermijden stof aan de bronBronmaatregelen
Beperken stofverspreidingTechnische maatregelen
Gebruiken overdrukcabine op mobiele arbeidsmiddelenTechnische maatregelen
Aanbieden PAGO gevaarlijke (afval)stoffenOrganisatorische maatregelen
Aanbieden vaccinatieOrganisatorische maatregelen
Gebruiken werkkledingOrganisatorische maatregelen
Minimaliseren blootstelling werknemersOrganisatorische maatregelen
Verwerken van asbesthoudende grondOrganisatorische maatregelen
Aanbieden persoonlijke beschermingsmiddelenPersoonlijke beschermingsmiddelen
Gebruiken adembescherming stofblootstellingPersoonlijke beschermingsmiddelen
Gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelenPersoonlijke beschermingsmiddelen
Gebruiken veiligheidsschoeisel, handschoenen en veiligheidshelmPersoonlijke beschermingsmiddelen
randomness