Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 13 februari 2018, 14:51 uur -- Afvalbranche
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Voorlichten over hete leidingen en stoom

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Wettelijke verplichting
Beschrijving van de maatregel 

In de voorlichting over hete leidingen en stoom komen de volgende zaken aan de orde: 

  • Wat zijn de risico’s: oorzaak en gevolg voor gezondheid en veiligheid? 
  • Hoe zijn deze risico’s weg te nemen? 
  • Hoe zijn de gevolgen, mochten deze zich toch voordoen, te beperken? 

In het bijzonder wordt daarbij aandacht besteed aan de bedrijfshulpverlening en voorlichting: Wat te doen bij brandwonden? 

Voorlichting en onderricht over hete leidingen en stoom en de te nemen maatregelen wordt regelmatig herhaald en in ieder geval als zich een incident heeft voorgedaan of als de omstandigheden zijn gewijzigd. Werknemers zijn wettelijk verplicht om aan de aangeboden voorlichting deel te nemen.

Beoogd effect 

Dit is een wettelijke verplichting die bijdraagt aan veiligheidsbewustzijn en weten hoe te handelen.

Meer informatie