Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 13 april 2022, 15:19 uur -- Afvalbranche
Maatregel geldig tot: 
15 december 2026
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Verbieden roken, drinken en eten tijdens werk

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel verplicht / aanbevolen: 
verplicht
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Wettelijke verplichting
Beschrijving van de maatregel 

Inspectie SZW heeft dit onderdeel goedgekeurd tot uiterlijk 15 december 2026 voor het onderdeel Man-made minerale vezels.

Dit onderdeel is een verplichte maatregel indien er blootstelling is aan:

 • biologisch actief stof
 • stof zoals man-made minerale vezels
 • gevaarlijke stoffen
 • gevaarlijk afval

Op werkplekken waar aanraking met gevaarlijke stoffen of biologische agentia dat in afval aanwezig is, mogelijk is, is het verplicht om een verbod op roken en het bewaren en nuttigen van voedsel of drank tijdens het werk in te stellen om blootstelling aan gevaarlijke stoffen of biologische agentia te vermijden. In aanvulling hierop zijn roken, vonken en open vuur verboden waar er kans is op brand danwel gevaar voor explosie bestaat, bijvoorbeeld wanneer met ontvlambare stoffen of gassen wordt gewerkt, zodat er geen ontbrandingsbronnen aanwezig zijn die brand en explosies kunnen veroorzaken.

Het is noodzakelijk om voor het drinken, eten of roken direct na afloop van het werk de handen, en zo nodig de onderarmen en het gezicht, goed met zeep te wassen. Deze hygiëne is nodig, omdat vuile handen een bron van ziekteverwekkers en vergiftigingen zijn. Het verdient sterke aanbeveling om desinfecterende, terugvettende zeep aan te bieden in de sanitaire ruimte.

De te volgen voorschriften voor een goede hygiëne bij werkzaamheden met afval en bij rioleringsbeheer zijn:

 • tijdens de werkzaamheden wordt er niet gegeten, gedronken en gerookt
 • voordat wordt gegeten of gedronken worden de handen, de onderarmen en het gezicht gewassen
 • voor het opsteken van tabakswaar moeten de handen worden gewassen
 • na afloop van de werkzaamheden worden de medewerkers in de gelegenheid gesteld zich te wassen dan wel te douchen
 • in de kantine of pauzeruimte is het dragen van vuile werkkleding niet toegestaan
 • slapen op de werkplek is verboden
Beoogd effect 

Het verbieden van eten, drinken en roken op de werkplek is een wettelijk voorschrift om de kans op blootstelling aan gevaarlijke stoffen of besmetting met infectieziekten te verkleinen.

Meer informatie 

De wet schrijft voor om te waarborgen dat op plaatsen waar gevaarlijke stoffen of biologische agentia aanwezig zijn of gevaar bestaat voor blootstelling, niet wordt gerookt, gegeten, gedronken, geslapen of voedsel wordt bewaard.

Wet- en regelgeving 
 • Van toepassing bij kans op blootstelling aan gevaarlijke stoffen: Arbobesluit artikel 4.1c lid 1 sub l
 • Van toepassing bij kans op contact met ontvlambare en chemisch onstabiele stoffen: Arbobesluit artikel 4.6 lid 1 sub b
 • Van toepassing bij kans op blootstelling aan kankerverwekkende of mutagene stoffen of kankerverwekkende processen: Arbobesluit artikel 4.20 lid 1
 • Van toepassing indien geen gerede kans op blootstelling aan biologische agentia: Arbobesluit artikel 4.86 lid 3
 • Van toepassing indien gevaar voor blootstelling aan biologische agentia: Arbobesluit artikel 4.89 lid 1