Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 7 april 2022, 16:03 uur -- Afvalbranche
In ontwikkeling

Chemokar

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Beschrijving van het risico 

Klein gevaarlijk afval (KGA) wordt huis-aan-huis met de chemokar of via het depot KGA van de milieustraat ingezameld. Naast de formele term KGA is deze afvalstroom als klein chemisch afval (KCA) bekend. In dit onderdeel van de arbocatalogus behandelen we de KGA inzameling met de chemokar. De inzameling van gevaarlijk afval via de milieustraat wordt elders in de arbocatalogus beschreven.

Bij het inzamelen van KGA is het belangrijkste gevaar dat de chemokarbegeleider in aanraking komt met gevaarlijke componenten van het gevaarlijk afval. Het gevaar is afhankelijk van:

  • de eigenschappen van het KGA
  • op welke wijze het is verpakt
  • in hoeverre het KGA als zodanig herkend wordt
  • of correcte etiketgegevens aanwezig zijn
  • de noodzakelijke maatregelen worden getroffen na eventueel contact met bestanddelen van gevaarlijk afval

De verplichte maatregelen bij dit onderdeel zijn de verplichtingen die gelden bij het gebruiken van een voertuig voor de KGA inzameling.

Wet en regelgeving 

Selecteer in de tabel een maatregel om te bekijken, of maak een selectie voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoMaatregelenArbeidshygiënische Strategie
Chemokar
Geven werkinstructie chemokarbegeleiderWettelijke verplichting
 
Verbieden roken, drinken en eten tijdens werkWettelijke verplichting
 
Gebruiken inzamelvoertuig voor KGABronmaatregelen
 
Opleiden chemokarbegeleiderOrganisatorische maatregelen
 
Dragen werkkleding milieustraatPersoonlijke beschermingsmiddelen
 
Gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen KGAPersoonlijke beschermingsmiddelen
MaatregelenArbeidshygiënische Strategie
Risico Chemokar
Geven werkinstructie chemokarbegeleiderWettelijke verplichting
Verbieden roken, drinken en eten tijdens werkWettelijke verplichting
Gebruiken inzamelvoertuig voor KGABronmaatregelen
Opleiden chemokarbegeleiderOrganisatorische maatregelen
Dragen werkkleding milieustraatPersoonlijke beschermingsmiddelen
Gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen KGAPersoonlijke beschermingsmiddelen
randomness