Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 8 september 2022, 13:04 uur -- Afvalbranche
Maatregel geldig tot: 
15 december 2026
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Beperken stofverspreiding

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel verplicht / aanbevolen: 
verplicht
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Technische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

Inspectie SZW heeft deze maatregel goedgekeurd tot uiterlijk 15 december 2026 voor de onderdelen Man-made minerale vezels en Teerhoudend asfalt.

Het beperken van stofverspreiding in een hal is mogelijk door bijvoorbeeld het ophangen van zeilen of plaatsen van wanden. Het aanbrengen van afgezogen omkasting en het afschermen van transportbanden vallen in deze categorie.

Ook preventief onderhoud aan machines en uitvoering van een extra schoonmaakbeurt tijdens onderhoud kunnen bijdragen aan de beperking van stofverspreiding.

Asfalt en puin

Tijdens het breken van asfalt of puin kan indien nodig, water worden toegevoegd om asfalt, puin of granulaat vochtig te maken. Op deze manier wordt stofemissie geheel vermeden.

Puinbreekinstallaties in de buitenlucht

Mogelijke maatregelen om stofvorming (emissie) van kwartsstof bij puinbrekers te minimaliseren zijn:

  • Sproeien van water in de brekermond
  • Sproeien van water op overslagpunt van puin/granulaat
  • Vernevelen van water op de brekerinstallatie
  • Bevochtigen van het terrein
  • Bevochtigen van binnengekomen puin
  • Windzifting met filterinstallatie van productstromen

Stofbestrijding in hallen

Verneveling van water in ontvangst-, sorteer-, bewerk- en composthallen voorkomt dat stof langdurig in de lucht blijft hangen. Door verneveling slaat het stof neer en dat leidt tot een vermindering van blootstelling aan stof. Vooral acceptanten in ontvangsthallen en bewerkers in sorteer- en bewerkhallen en medewerkers in composteerhallen die langdurig in de hallen aanwezig zijn, hebben baat bij deze methode.
Bij het nemen van deze maatregel is het wel verplicht om afdoende te waarborgen dat er geen kans is op besmetting met legionella.

Terrein en buitenopslagen

Het vochtig houden van het terrein, van grond, wegen, compost, puin, bouw- en sloopafval en van andere stuivende materialen is een goede manier van stofbestrijding. Het is een effectieve maatregel bij compostering, op stortterreinen en terreinen met een (mobiele) puinbreekinstallatie. Bevochtiging voorkomt niet alleen de verspreiding van stuivend materiaal naar de omgeving, maar ook de blootstelling van mensen.

Vermijden van droog vegen

Een simpele maatregel in werkruimten is het vermijden van vegen van stoffige vloeren. Een goed alternatief is het opzuigen van stof of eventueel vegen nadat de vloer zodanig is bevochtigd dat stof niet in de ruimte wordt verspreid.

Beoogd effect 

Dit is een organisatorische maatregel waarmee de stofverspreiding wordt beperkt en de blootstelling aan stof wordt verminderd.

randomness